IMW

Nieuws

Informatie voor verwijzers

Werk

Wat zijn onze mogelijkheden?

Vragen of overleg?
Wilt u overleggen met een maatschappelijk werker over een cliënt of wilt u weten of wij de hulp bieden die nodig is voor uw cliënt of patiënt, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch met ons overleggen via 076 530 58 88.

Voor overleg met een sociaal raadsman of -vrouw kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 076 524 08 20.

De schoolmaatschappelijk werkers van het mbo zijn via 076 530 58 88 bereikbaar voor overleg.
Met vragen over opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij het CJG.

Wilt u meer informatie over de inzet van een budgetcoach, neemt u dan contact op met Ellen van Engelen, vrijwilligerscoördinator via 076 530 58 88 of via e-mail: vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl

Vacature Bemoeizorg

Per 1 maart 2018 ontstaat een vacature voor de functie van maatschappelijk werk ten behoeve van het bemoeizorgteam met specifieke aandacht voor schuldhulpverlening (36 uur).

Zie hier de volledige vacaturetekst

Praktijkbegeleiding

De praktijkbegeleiding wordt afgestemd op jouw leerproces en sluit aan bij leerdoelen en behoeften waarbij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat.
Er is een oplopende moeilijkheidsgraad in de uit te voeren werkzaamheden. In de beginfase raak je bekend met de IMW-organisatie en de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda (ZveB). Naarmate de uitvoeringsfase vordert, neemt je zelfstandigheid toe. Je leert procesmatig, doelgericht en planmatig te werken met cliënten. Ook is het belangrijk om je eigen werk goed te leren organiseren en om te leren gaan met werkdruk. De praktijkbegeleider waar je regelmatig gesprekken mee hebt begeleidt jou in dit proces gedurende het hele jaar. Ook op collega’s kun je altijd terugvallen.

Budgetcursus

Sociaal Raadsliedenwerk

Werk

Vacatures

 

Denk je aan scheiden...

... en wil je weten wat je bij een scheiding kunt tegenkomen?
Geef je dan op voor (een van) de thema-avonden van ‘Goed uit elkaar’.
Voor de bijeenkomsten hoef je niet te betalen.

Tijdens de eerste bijeenkomst komen de voor- en nadelen van scheiden aan de orde: de argumenten vóór en tegen het verbreken van de relatie.
Kinderen zijn het thema op de tweede avond: hoe vertel je hen dat je gaat scheiden, hoe ondersteun je hen. En hoe ga je samen verder met de opvoeding.
De financiële gevolgen worden besproken op de derde bijeenkomst. Denk daarbij aan voorzieningen van de overheid, wetten en regelingen.
Op de laatste avond geeft een advocaat uitleg over de echtscheidingsprocedure, de gang naar de rechtbank, samenwonen en co-ouderschap, alimentatie en schulden en het ouderschapsplan.

De serie bijeenkomsten vindt twee maal per jaar plaats op donderdag, steeds van 19.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. Plaats van de bijeenkomsten: IMW, Willemstraat 20, 4811 AL Breda (vlakbij het NS station).

Je kunt je aanmelden voor een of meerdere thema's via 076 – 530 58 88 of met een mail naar antwoord@imwbreda.nl.

Goed uit elkaar

Vacatures

Momenteel zijn wij op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen inzetten als:

Klik op de functie voor de volledige vacaturetekst.
Wil je reageren of eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl of neem contact op met Ellen van Engelen, vrijwilligerscoördinator, via 076 530 58 88. Je kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Aanvraagformulier voor budgetcoach

Aanmelden vrijwillig medewerker

Onze organisatie

Het IMW is een eerstelijns organisatie voor psychosociale hulpverlening en sociaal juridische dienstverlening. Wij worden gesubsidieerd door de gemeenten uit ons werkgebied. Voor cliënten zijn er geen kosten aan onze hulp- en dienstverlening verbonden.
Onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden zijn  hbo opgeleid en beroepsgeregistreerd. Medewerkers die bij het CJG en op scholen werkzaam zijn, zijn geregistreerd bij het SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd). De andere maatschappelijk werkers en de sociaal raadslieden bij Registerplein. Daarnaast zijn er rond de 70 vrijwillig medewerkers werkzaam bij het IMW.

Zorg voor elkaar Breda
Wij maken deel uit van het netwerk Zorg voor elkaar Breda waarin Bredase organisaties en de gemeente ervoor zorg dragen dat burgers van Breda die hulp krijgen die zij nodig hebben. 

Hulp aan jeugd en jongeren
Medewerkers van het jeugdteam van het IMW zijn werkzaam als CJG-coach, school-CJG'er, procesregisseur bij het CJG of als schoolmaatschappelijk werker bij een school voor MBO in de regio. Zij werken nauw samen met onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden die in de wijken werkzaam zijn.

Arthur van der Avert

Sociaal raadslieden

Onze sociaal raadslieden kunnen je helpen als je problemen hebt met regels of instanties.

Problemen? Los ze op!

Een scheiding, eenzaamheid, een verlies, spanningen in het gezin; iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen problemen aan. Dan kan het fijn zijn om met een buitenstaander te praten. En samen te onderzoeken hoe je verder kunt. Zelf of met steun uit je omgeving.

Is er niemand in je omgeving met wie je je problemen kunt bespreken? Loop dan gerust eens binnen op een inloopspreekuur van het maatschappelijk werk.
Of bel ons.
Zorgvuldig bekijken we samen welke stappen je kunt zetten om je problemen aan te pakken. Dat kost je niets.

Voorbeeld landingspagina

Nonne videmus quanta perturbatio rerum omnium consequatur, quanta confusio?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Indicant pueri, in quibus ut in speculis natura cernitur. Quamquam tu hanc copiosiorem etiam soles dicere.

Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Haec et tu ita posuisti, et verba vestra sunt. Quid ergo aliud intellegetur nisi uti ne quae pars naturae neglegatur? Quaesita enim virtus est, non quae relinqueret naturam, sed quae tueretur.

Et si turpitudinem fugimus in statu et motu corporis, quid est cur pulchritudinem non sequamur?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed quod proximum fuit non vidit. At iste non dolendi status non vocatur voluptas. Illis videtur, qui illud non dubitant bonum dicere -; Sed tamen est aliquid, quod nobis non liceat, liceat illis. Animi enim quoque dolores percipiet omnibus partibus maiores quam corporis. Quam ob rem tandem, inquit, non satisfacit?

Tollenda est atque extrahenda radicitus. Quae hic rei publicae vulnera inponebat, eadem ille sanabat. Profectus in exilium Tubulus statim nec respondere ausus; Uterque enim summo bono fruitur, id est voluptate.

Contact opnemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut diam viverra, lobortis nibh sit amet, tristique magna. Morbi ornare eros libero. Integer dapibus iaculis nulla a pellentesque. Etiam eu risus dolor.

Disclaimer uitgaand e-mail verkeer

De informatie die met dit e-mailbericht wordt verzonden is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Ze kan vertrouwelijk materiaal bevatten waarop beroepsgeheim van toepassing is. Indien de ontvanger van dit e-mailbericht niet de geadresseerde is, wordt u er op gewezen dat u geen recht heeft kennis te nemen van de inhoud. Gebruik maken van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding ervan, is verboden.

Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender van het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Het IMW staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Het IMW kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan dit e-mailbericht of mee verzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Privacy en rechten van de cliënt

Privacy
In het kader van de hulpverlening vragen wij aan onze cliënten informatie over henzelf en eventueel over hun gezin of andere betrokkenen. Dit zijn gegevens van persoonlijke aard. Afschriften van correspondentie met en over cliënten en eventuele andere stukken die voor de hulpverlening van belang zijn, worden in een dossier bewaard. Van ieder gesprek dat in het kader van de hulpverlening plaatsvindt maken wij enkele korte aantekeningen. Ook deze worden in het dossier bewaard.

Daarnaast verzamelen wij algemene werkgegevens:
- om als instelling te kunnen beoordelen of wij nog het juiste hulpverleningsbeleid voeren;
- om aan de overheid, die ons werk betaalt, te kunnen verantwoorden waaraan dat geld wordt besteed.   Het verzamelen van gegevens voor deze beide laatste doeleinden gebeurt altijd anoniem (dat wil zeggen naamloos en dus niet herleidbaar tot personen).

De rechten en de plichten van cliënten en instelling zijn vastgelegd in ons privacy-reglement.

 

Rechten van de cliënt
In onze instelling gelden de volgende regels:
- cliënten hebben het recht te weten welke gegevens van hen worden genoteerd en waarom;
- zij mogen vragen hun dossier in te zien en als zij vinden dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebben zij het recht te vragen die te wijzigen;
- degene aan wie de cliënt de informatie heeft gegeven, is tot geheimhouding verplicht. Wij gaan met informatie vertrouwelijk en zorgvuldig om. Privacy is gewaarborgd;
- binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen cliëntgegevens inzien; alleen degenen voor wie dat vanwege hun functie nodig is. De directie bepaalt wie dat zijn;
- soms is het wenselijk de door een cliënt gegeven informatie uit te wisselen met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt echter alleen dan, wanneer de cliënt daar van te voren toestemming voor geeft;
- alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft.

Persoonlijke cliëntgegevens worden vernietigd, na verloop van de termijn die daarvoor is vastgelegd (uiterlijk 3 jaar).

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Geld & Schulden

Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Anneloes (37) uit Chaam

'Iedereen vindt mijn man zo aardig. Niemand wist dat we bijna elke dag ruzie hadden.
Ik ben opgelucht dat ik hulp heb gezocht.
Mijn man en ik hebben nu samen gesprekken. We zijn er nog niet. Maar het lukt steeds beter om naar elkaar te luisteren en rustiger te reageren. Nu weten we weer waarom we destijds voor elkaar hebben gekozen.'

 

Regels & Instanties

Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Bezorgd om iemand

Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Ik & Relaties

Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Gezin & Opvoeding

Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Iets anders

Contact opnemen

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Geldproblemen? Pak ze aan!

Heb je geldzorgen? Dreigen er schulden? 
Geeft dat spanningen in je relaties, je gezin of op je werk? Kom je er zelf niet uit? Een maatschappelijk werker kan je ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.
Welke schulden zijn er? Kun je je vaste lasten betalen?
Is er misschien een schuldregeling mogelijk? Of kan een budgetcoach je helpen bij je administratie?

Maatschappelijk werk

Een maatschappelijk werker biedt hulp en ondersteuning bij problemen.

Spreekuur Noordoost

ljljlkj lkjlkjlk j

Over ons

IMW helpt balans hervinden

Wij zijn er voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slaagt hun problemen zelfstandig op te lossen. Mensen die voor hulp of bescherming niet kunnen terugvallen op zichzelf of hun directe omgeving.

Of het nu gaat om schulden, eenzaamheid, spanningen in het gezin of problemen met instanties, soms kan alleen professionele ondersteuning een uitweg bieden. In de regio Breda bieden wij die ondersteuning.

Contact opnemen

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Meer contactgegevens

Onze mensen

Onze mensen zijn vakbekwaam en betrokken. Wel gaan wij altijd uit van de eigen regie en verantwoordelijkheid van onze cliënten. Want wij vinden dat mensen pas echt zijn geholpen als ze het weer op eigen kracht redden.

Stuur ons een berichtje

De eerst volgende werkdag na het invullen van dit formulier nemen wij telefonisch contact met u op voor een afspraak

Stuur ons een berichtje

De eerst volgende werkdag na het invullen van dit formulier nemen wij telefonisch contact met u op voor een afspraak

Contact

Onze mensen

Ontmoet de mensen van het IMW

Wij zijn de mensen van het IMW. Vakbekwaam, betrokken en professioneel. Wel gaan wij altijd uit van de eigen regie en verantwoordelijkheid van onze cliënten. Want wij vinden dat mensen pas echt zijn geholpen als ze het weer op eigen kracht redden.

Ons team

Joris (34) en Sietske (31) uit Bavel

‘Nu we geleerd hebben hoe we de scheiding moeten afwikkelen, is de rust teruggekeerd’

Evelien (26) uit Brabantpark (Breda)

‘Ik woonde net drie maanden op mezelf.
De rekeningen stapelden zich op. Ik liep achter met mijn huur en de zorgverzekering voor ik het wist. Ik kwam er alleen niet meer uit. Ik moest echt leren hoe je met geld omgaat.
Nu heb ik inzicht in mijn financiën en kan ik mezelf soms weer iets leuks veroorloven.’

Veelgestelde vragen

Bij jou in de buurt

Wij werken vanuit locaties in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Er is dus altijd een locatie bij jou in de buurt.

Kom jij ons team versterken?

Wij stellen ons graag aan je voor

Wij zijn er voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slagen hun problemen zelfstandig op te lossen. Mensen die voor hulp of bescherming niet kunnen terugvallen op zichzelf of hun directe omgeving.

Kom jij ons team versterken?

Vacatures

Bij ons werken of stage lopen? Check dan wat wij je te bieden hebben.

Contact opnemen

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Waarmee kunnen we je helpen?

Je kunt bij ons terecht voor hulp en ondersteuning op verschillende gebieden. Waar kunnen we jou mee helpen?

dfsg

dfghfhhg

Zoeken

Agenda

Ook handig

In jouw buurt

Onze maatschappelijk werkers werken op verschillende locaties in Breda, Alphen, Chaam en Baarle-Nassau.

Problemen met regels of instanties? Pak ze aan!

Heb jij problemen met de overheid of andere instanties en kom je er zelf niet uit? Laten we dan samen bekijken hoe jij deze problemen kunt aanpakken. 

Voor onze hulp hoef je niet te betalen.

 

 

Jerry (43) uit de Haagse Beemden (Breda)

‘Vorig jaar raakte ik ineens mijn baan kwijt.
Ik heb nooit eerder zonder werk gezeten.
Ik ben blij dat ik hulp heb gevraagd. Ik bleek recht te hebben op een WW-uitkering.
En op huur- en zorgtoeslag. Nu heb ik weer werk. Ook regel ik zelf mijn zaken met instanties. Gewoon thuis, op mijn laptop.’

Maatschappelijk werk

Een maatschappelijk werker biedt hulp en ondersteuning bij problemen.

Eva (52) uit Zandberg (Breda)

'Mijn buurman was altijd al een beetje een zonderling.
Toen ik de stapels post bij zijn voordeur zag, heb ik een melding gedaan.
Daar ben ik nog steeds blij om.
Sinds hij contact heeft met een hulpverlener gaat het veel beter met hem.'

Zorgen om iemand? Meld het ons!

Heb je zelf geen problemen, maar maak je je zorgen om iemand uit je omgeving? Ook dan kun je ons benaderen.
Als je bijvoorbeeld denkt dat er sprake is van verwaarlozing, huiselijk geweld of vereenzaming. Na zo'n melding kan het maatschappelijk werk gaan kijken of er iets aan de hand is. Door een beetje op elkaar te letten kunnen we elkaar soms enorm helpen.

Maatschappelijk werk

Een maatschappelijk werker biedt hulp en ondersteuning bij problemen.

Joris (34) en Sietske (31) uit Bavel

"Het besluit om uit elkaar te gaan was moeilijk, voor ons en voor de kinderen.
We hebben echt moeten leren om, als gescheiden ouders, vorm te geven aan de opvoeding.
Daar zijn we met elkaar over gaan praten. We hebben nu goede afspraken gemaakt en kunnen allebei weer naar de toekomst kijken.’’

Los problemen met opvoeden of ouderschap op!

Opvoeden gaat niet vanzelf. En ouderschap houdt nooit op, ook niet als ouders uit elkaar gaan. Voor problemen of vragen die te maken hebben met de opvoeding of gezinssituatie kun je bij ons terecht.  

 

Uit de prostitutie

Met het project RUPS helpen we prostituees die uit het vak willen stappen.

Familie Visser, Geeren-Zuid (Breda)

'Het werkte niet; hij met zijn kinderen en ik met de mijne, samen in een huis. Even hebben we gedacht dat het beter was om afscheid van elkaar te nemen. Met ondersteuning leren we nu hoe we ons het beste kunnen opstellen ten opzichte van de kinderen. We hebben onze verwachtingen bijgesteld en de sfeer in huis is verbeterd.'

Een Held Met Geld

Heb je geen overzicht over je inkomsten en uitgaven?
Heb je geldzorgen en kom je er zelf niet uit?
Doe dan mee aan de budgetcursus en leer hoe je overzicht krijgt over je financiën.

In de budgetcursus zet je je inkomsten en uitgaven op een rij. Dat geeft overzicht. En rust. 
Je ontdekt hoe jouw tekorten en schulden zijn ontstaan. En hoe je deze in de toekomst voorkomt.
We bespreken regelingen waarvoor je misschien in aanmerking komt.

Gratis financïele hulp bij je thuis

De budgetcoach is een vrijwilliger die speciaal getraind is om je op weg te helpen naar een financieel gezonde toekomst. De budgetcoach komt bij je thuis en de hulp is gratis.

Herken je dit?

 • Je maakt je post niet meer open
 • Rekeningen stapelen zich op en blijven liggen
 • Je bent het overzicht kwijt over je financiën
 • Er ontstaan steeds meer problemen
 • Je weet niet waar je moet beginnen...

De budgetcoach kan je ondersteunen en uitleggen:

 • hoe je je administratie overzichtelijk kunt opbergen
 • hoe je de post kunt bijhouden
 • wat de voordelen zijn van een huishoudboekje.

Ook kan de budgetcoach je leren hoe je brieven kunt beantwoorden. Brieven van de belastingdienst, woningbouwcorporaties, verzekeringen en dergelijke. De budgetcoach werkt altijd samen met een hulpverlener. Heb je al een contactpersoon bij het maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instelling, vraag dan of deze bij het IMW een budgetcoach kan aanvragen. Heb je nog geen hulpverlener, neem dan contact met ons op: 076 530 58 88. 

Budgetcoach

Hulp op vele terreinen

In de wijken, op school, bij mensen thuis; onze mensen zijn op veel plaatsen en terreinen actief. Samen met andere hulpverleners zetten we ons in voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slaagt hun problemen zelfstandig op te lossen. Soms is die hulp zichtbaar, maar vaak doen we ons werk buiten de schijnwerpers.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht?
Onze medewerkers doen hun uiterste best je zo goed mogelijk te helpen.
Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt dan gebruikmaken van onze klachtenprocedure. Een klachtenprocedure is een instrument dat ervoor zorgt dat een serieuze klacht aandacht krijgt en dat naar oplossingen wordt gezocht. Wij zetten ons hiervoor in. 

Als je verschil van mening hebt met een hulp-of dienstverlener, bespreek dit in eerste instantie met hem of haar. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je de klacht voorleggen aan de directeur. Als laatste kun je je klacht richten aan de Klachtencommissie. Deze is zowel in haar oordeelsvorming als in haar positie onafhankelijk van het IMW.

Hoe kun je een klacht indienen?
Je kunt je klacht zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken (bij voorkeur schriftelijk). Je kunt mailen naar info@imwbreda.nl of bellen naar 076 530 58 88.

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat je klacht is en geef aan welke medewerker erbij betrokken is. Beschrijf verder de gebeurtenissen; noem de datum en de plaats en beschrijf ook wat je graag anders zou willen zien. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Na het indienen van de klacht wordt er binnen een week contact met je opgenomen over het verdere verloop van de procedure.

 

 

Vragen over regels, instanties en voorzieningen?

Heb jij problemen met de overheid of andere instanties en kom je er zelf niet uit?
Heb je moeite met brieven en formulieren?
Lukt het je niet om een uitkering, toeslag of kwijtschelding aan te vragen?
Laten we dan samen bekijken hoe jij deze problemen kunt aanpakken. 

Voorbeelden van zaken waarmee wij je kunnen helpen:

 • Aanvragen van een uitkering, zoals een bijstandsuitkering of WW-uitkering
 • Aanvragen van toeslagen, zoals huurtoeslag of kinderbijslag
 • Bezwaar maken tegen beslissingen, zoals van de Belastingdienst Toeslagen
 • Aanvragen van kwijtschelding, zoals voor de gemeentelijke belastingen
 • Invullen van formulieren
 • Lezen en beantwoorden van brieven
 • Aanvragen van een verblijfsvergunning.


Voor onze hulp hoef je niet te betalen. Onze sociaal raadslieden zijn onpartijdig en gaan zorgvuldig om met je privacy. Dus kom je er niet uit? Bel dan gerust voor een afspraak: 076 524 08 20. Of mail ons: srw@imwbreda.nl.

Deskundige hulp

Geldzorgen, stress, spanningen in het gezin, problemen met instanties, een scheiding;
iedereen heeft in zijn leven wel eens moeilijkheden.
Dan kan het fijn zijn om met iemand te praten.
En te onderzoeken hoe je die problemen kunt aanpakken. 

Met een maatschappelijk werker bespreek je waar je mee zit en wat je anders zou willen.
Zorgvuldig bekijkt de maatschappelijk werker samen met jou welke stappen nodig zijn. 
Soms is daar maar één gesprek voor nodig, soms duurt het langer.
Het gaat er uiteindelijk om dat je verder kunt, zelf of met steun uit je omgeving.

Voor de ondersteuning van het maatschappelijk werk hoef je niet te betalen. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.
Maatschappelijk werkers hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met je privacy.
Dus loop gerust eens binnen op een spreekuur bij jou in de buurt. Of neem contact op voor een afspraak.

Onze inloopspreekuren en de locaties in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Ouderschap na scheiding

Bemiddeling bij de omgang van gescheiden ouders met hun kinderen

Ouderschap houdt nooit op. Als je als partners uit elkaar gaat, blijf je allebei verantwoordelijk voor je kind. Na de scheiding moet je opnieuw met elkaar afspreken hoe je het ouderschap organiseert. Wij noemen dit ouderschapsreorganisatie (ORO).

Als ouders uit elkaar gaan betekent dit voor kinderen verlies op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld niet meer als gezin samenwonen en het veranderde contact tussen ouders. Of belangrijke momenten in het leven van een kind die niet meer worden gedeeld. Of vader of moeder maar af en toe zien en het verdriet hierover. Soms moeten kinderen verhuizen en naar een andere school.

Voor een kind is het belangrijk om met beide ouders een zinvolle relatie te houden. Conflicten en ruzies tussen ouders die ook na de scheiding voortduren, zijn belastend en schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Zoeken naar oplossingen om het zo goed mogelijk voor de kinderen te regelen vraagt van beide ouders veel geduld en creativiteit.

Voor een kind is het waardevol te voelen en te weten dat de ouders samenwerken om dit bereiken. Ook is het belangrijk dat een kind steun krijgt van beide ouders. Vooral voor minderjarige kinderen is het belangrijk dat ouders goede afspraken maken. Dat kunnen afspraken zijn over bijvoorbeeld uitwisseling van informatie over het kind, de omgangsregeling, schoolzaken en medische zaken.

Aanmelden
Zijn jij en je partner  uit elkaar en lukt het niet om samen te overleggen over je kind? Meld je dan aan voor een bemiddelingstraject. Dat kan door ons te bellen (076 530 58 88) of een mail te sturen naar antwoord@imwbreda.nl onder vermelding van ORO. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Het CJG, de huisarts, een advocaat, Wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming of anderen kunnen ouders ook naar ons verwijzen. Voor de bemiddeling ontvangt het IMW subsidie van de gemeentes Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Onze uitgangspunten
Een belangrijk doel van de bemiddeling is dat er rust en duidelijkheid komt. De ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. De stem van het kind is dus van belang. Als het nodig en mogelijk is, gaan we in gesprek met het kind. Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. We verwachten van ouders dat zij bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan om tot afspraken te komen.

Maatschappelijk werk

Als iemand niet uit zichzelf om hulp vraagt

Mensen kunnen ernstige problemen hebben maar niet uit zichzelf om hulp vragen. Bijvoorbeeld bij verwaarlozing, eenzaamheid en afzondering, psychiatrische problemen, verslaving en gebrek aan geld voor de eerste levensbehoeften. Ook geluids- of stankoverlast kunnen signalen zijn dat er iets aan de hand is. 

Herken je dit bij iemand in je omgeving? En weet je niet hoe je ermee om kunt gaan? Dan kun je contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 076 528 22 61.
Het Team Bemoeizorg kan dan worden ingeschakeld. Hierin werken IMW, Novadic-Kentron (verslavingszorg), Ggz Breburg (geestelijke gezondheidszorg) en de GGD samen.
Medewerkers van dit team benaderen en begeleiden mensen die zelf geen hulp vragen maar wel hulp nodig hebben. Ze proberen hen in contact te brengen met die zorg- en hulpverleners die zij nodig hebben.

Bemoeizorg

Problemen op school of thuis? Praat erover!

Loop jij op school of thuis tegen dingen aan waar je met iemand over wil praten? De schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) biedt een luisterend oor. En als je wil bekijken we samen hoe je jouw situatie het beste kunt aanpakken.

Relatieproblemen, keuzestress, schulden, pesten, alcohol of drugs; soms loop je in je leven tegen problemen aan die voor spanning zorgen. Dat kunnen dingen op school zijn, maar ook thuis, in je vrije tijd. Dan kan het fijn zijn als je met iemand kunt praten die naar je luistert. Iemand die onafhankelijk is en die niet oordeelt. Iemand die kan helpen om samen met jou te zoeken naar een oplossing. Zo iemand is de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er).

Misschien wil je dat de SMW-er alleen maar luistert… dat kan. Maar de schoolmaatschappelijk werker kan je ook helpen om dingen op een rijtje te zetten. Of samen met jou te kijken naar wat je kunt doen om de situatie aan te pakken? Soms kun je na één gesprek al weer zelf verder. Soms lukt dat na een paar gesprekken. En als je wilt kan de SMW-er je ook op weg helpen naar verdere hulp.

Voorbeelden van dingen waarvoor je terecht kunt bij het schoolmaatschappelijk werk:

 • Je hebt moeite met het maken van keuzes, zoals over opleiding en werk
 • Je hebt problemen op het gebied van seksualiteit of geaardheid
 • Je kunt je niet concentreren op school, of je bent niet gemotiveerd
 • Je wordt gepest, mishandeld of je hebt iets anders vervelends meegemaakt
 • Je hebt geldproblemen of schulden
 • Er zijn problemen thuis, binnen het gezin
 • Je hebt vragen over het gebruik van alcohol of drugs

Contact
Schoolmaatschappelijk werkers zijn er op het Cingel-, Radius-, Vitalis- en Florijncollege en de Rooi Pannen. Wil jij in contact komen met de SMW-er op jouw school? Geef dit dan aan bij je mentor of studieloopbaanbegeleider. Die kan je doorverwijzen. De gesprekken met de SMW-er zijn vertrouwelijk. Ze vinden plaats op school. Dan kan tijdens een lesuur zijn of daarbuiten. Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden. Als je 16 jaar of ouder bent hoeven je ouders geen toestemming te geven.

Schoolmaatschappelijk werk in het MBO

Een goede start voor vluchtelingen die in Nederland zijn toegelaten

Met een groot aantal partners en de gemeente Breda wordt in het kader van het Europese programma Migratie in beweging het project Integratie door wijkparticipatie uitgevoerd. Met het project bieden we statushouders (vluchtelingen die in Nederland zijn toegelaten) een goede start in hun nieuwe land. Het project wordt voor 75% gefinancierd door de Europese Unie, de partners dragen zelf 25% bij.

In dit project verzorgt het IMW de volgende voorlichting en cursussen:

1. Regelingen en voorzieningen
Tijdens deze voorlichting is er aandacht voor gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen. Ook het ontstaan van de huidige sociale zekerheid krijgt aandacht. Daarbij wordt stilgestaan bij de verschillende instanties/organisaties en hun doelen. Na het bijwonen van de voorlichtingen weten cursisten welke regelingen en voorzieningen op hen van toepassing zijn en hoe ze daar een beroep op kunnen doen.

2. Financiële administratie
De cursisten leren hoe ze een adequate financiële thuisadministratie kunnen opzetten en kunnen bijhouden. Aan bod komt o.a. het opmaken en sorteren van de post, het inrichten van een financiële ordner en het berekenen van inkomsten en uitgaven.

3. Grip op je knip
Tijdens de cursus Grip op je knip leren de cursisten bewuste en weloverwogen keuzes te maken in het budgetteren. Om dit te realiseren is er tijdens de cursus onder andere aandacht voor bewustwording van keuzes, verleidingen, de ontwikkeling van zelfdiscipline die nodig is om een gebalanceerd budgetplan op te stellen en na te leven en zelfkritisch leren te zijn bij het maken van keuzes in de uitgaven e.d.

4. Leren budgetteren
Om slim te kunnen budgetteren leren de cursisten hoe een slimme consument te zijn door gebruik te maken van aanbiedingen en kortingsbonnen, en krijgen ze andere aanverwante tips & tricks. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor het doorzien van mis- en verleidingen van reclames. Cursisten leren door het volgen van deze korte cursus hoe ze zelfstandig een kwalitatief goed budgetplan kunnen maken.

Meer informatie over het fonds vind je op www.europa-nu.nl.

Asiel- en Migratiefonds (AMIF)

Hulp bij het stoppen met prostitutie

Het uitstapprogramma voor prostituees in de regio biedt sekswerkers hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie. Het maakt voor deelname aan het uitstapprogramma niet uit of je vrijwillig in de prostitutie werkt of onder dwang in de prostitutie bent geraakt. Alle prostituees kunnen bij RUPS terecht. Of je nu in een club werkt, via het internet of op een andere manier. Verblijfsvergunning of niet, man, vrouw, transgender, drugsverslaafd, iedereen is welkom. De enige voorwaarde is dat je wilt stoppen met prostitutie.

Uitstapprogramma voor prostituees
In de regio Zeeland en West Brabant zijn naar schatting 1100 prostituees actief. Slechts een klein aantal, ongeveer 300, is actief in de vergunde sector (clubs, privéhuizen, escort). Schattingen van de politie geven aan dat ongeveer 50% van de prostituees tegen haar (of zijn) eigen wil actief is in de prostitutie. Dat kan diverse redenen hebben: een deel is slachtoffer van mensenhandel of loverboys, een ander deel zit gedwongen in de prostitutie door verslaving of schulden.

Veel prostituees die uit het vak willen stappen hebben daar moeite mee. Daar kunnen psychosociale problemen of een verslaving aan ten grondslag liggen, maar het kunnen ook hele praktische zaken zijn zoals het missen van een woning of inkomsten. Veel prostituees hebben een ‘gat’ in hun CV, wat het solliciteren bemoeilijkt. Daarom willen we prostituees helpen.

Meer informatie over het uitstapprogramma vind je op de website www.rups.nu. Daar staan ook alle contactgegevens. Mocht je meer informatie willen of zelf uit het vak willen stappen, dan kun je ook altijd direct contact zoeken met het IMW: 076 530 58 88.

Ons managementteam

Wil je meer weten over ons managementteam? bekijk hieronder hun verhaal.

RUPS

Familie Visser uit de Geeren, Breda

'We hebben onze verwachtingen bijgesteld en de sfeer in huis is verbeterd.'

Vraag en antwoord

Welke vragen worden vaak aan ons gesteld?

Joris (34) en Sietske (31) uit Bavel

‘Nu we geleerd hebben hoe we de scheiding moeten afwikkelen, is de rust teruggekeerd’

Evelien (26) uit Brabantpark, Breda

‘Nu ik inzicht heb in mijn financiën, kan ik af en toe weer iets leuks voor mezelf kopen.'

Jerry (43) uit de Haagse Beemden, Breda

‘Voortaan regel ik zelf mijn zaken met instanties. Gewoon thuis, op mijn laptop.’

Meer over onze organisatie

Acute hulp

Op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur
Heb je dringend hulp nodig? Bel ons: 076 530 58 88. Of kom naar ons hoofdkantoor, Willemstraat 20 in Breda.

Tussen 17.00 uur en de volgende dag 09.00 uur of in het weekend
Neem, bij ernstige crises en bij (dreigend) geweld, contact op met de politie: bel 112.

 

Onderwerpen in de cursus

 • Een maandbegroting maken
 • Sociale voorzieningen en verzekeringen
 • Verleidelijke reclame: hoe ga je daarmee om?
 • De rol van kinderen in het budget
 • Schulden en schuldhulpverlening
 • Druk vanuit je omgeving: hoe ga je daarmee om?
 • Financiële zorgen: de invloed op je dagelijks leven.

Acute hulp

Klachten

Jaarverslag IMW 2016

IMW helpt balans hervinden

Wij zijn er voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slagen hun problemen zelfstandig op te lossen. Mensen die voor hulp of bescherming niet kunnen terugvallen op zichzelf of hun directe omgeving.

Of het nu gaat om schulden, eenzaamheid, spanningen in het gezin of problemen met instanties, soms kan alleen professionele ondersteuning een uitweg bieden. In de regio Breda bieden wij die ondersteuning. Dat doen we met vrijwillige medewerkers waar het kan en met betaalde krachten waar het moet. En natuurlijk in nauwe samenwerking met anderen.

Onze drempel is laag, onze hulp uitstekend en onze medewerkers zijn vakbekwaam en betrokken. Maar wij gaan altijd uit van de eigen regie en verantwoordelijkheid van onze cliënten. Want wij vinden dat mensen pas echt zijn geholpen als ze het weer op eigen kracht redden.

Stage

Vacatures

Ieder schooljaar zijn er twee plaatsen beschikbaar voor een jaarstage binnen het maatschappelijk werk en een plaats voor een jaarstage binnen de sociaal juridische dienstverlening. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 1 maart een motivatiebrief met CV naar vacature@imwbreda.nl

Bij het IMW kun je in het 3de jaar stage lopen als je op de hbo-opleiding MWD (maatschappelijk werk) van Avans hogeschool zit of de hbo-opleiding SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening) volgt. De stageperiode bedraagt 10 maanden. Korte stages komen niet in aanmerking.

Werken als vrijwillig medewerker

Vrijwillig medewerkers

Op zoek naar een interessante vrijwilligersfunctie voor een paar uur per week?
Dan is het IMW misschien wel de plek voor jou. 
Je werkt samen met beroepskrachten en wordt ingezet voor deeltaken binnen het hulpverleningsproces. 
In alle functies staat het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten centraal.

Wij hebben een aantal vrijwilligersfuncties. Klik op de functie voor een korte omschrijving:

Vacature maatschappelijk werk

Vanwege tijdelijke uitbreiding is er een vacature maatschappelijk werker (32 / 36 uur) voor wijkteam Zorg voor Elkaar.

Zie hier de volledige vacaturetekst

Sociaal raadslieden

Praktisch, concrete en kortdurende dienstverlening op sociaal juridisch vlak.

Goed uit elkaar

Informatiebijeenkomsten voor wie aan scheiden denkt.

Aliena dixit in physicis nec ea ipsa, quae tibi probarentur;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Haec quo modo conveniant, non sane intellego. Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. Legimus tamen Diogenem, Antipatrum, Mnesarchum, Panaetium, multos alios in primisque familiarem nostrum Posidonium. Hoc non est positum in nostra actione. Iam illud quale tandem est, bona praeterita non effluere sapienti, mala meminisse non oportere? Portenta haec esse dicit, neque ea ratione ullo modo posse vivi;

Budgetcursus

In deze gratis cursus leer je om je uitgaven af te stemmen op je inkomen.

Stel je vraag

Wij zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden.

076 530 58 88

Vrijwilligers

Wil jij kwetsbare mensen helpen? Meld je dan aan als vrijwillig medewerker!

Vrijwilligers

Wil jij kwetsbare mensen helpen? Meld je dan aan als vrijwillig medewerker!

Stel je vraag

Onze medewerkers zitten klaar om uw vragen te beantwoorden

076 530 5 888

Ouderschap na scheiding

Wij helpen ouders die uit elkaar zijn hun ouderschap opnieuw vorm te geven.

Informatie en aanmelding

De eerstvolgende cursus gaat van start op donderdag 8 maart. Er zijn zes bijeenkomsten, 's avonds van 19.00 tot 21.15 uur. De cursus wordt gegeven in het Stadskantoor.
Deelname is gratis. Iedereen die in Breda woont mag zich aanmelden.
Wel is het belangrijk dat je wil meedoen in groepsverband. En dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst.
Aanmelden kan via Grip op geld Breda.
Lukt het je niet om je digitaal aan te melden of heb je nog vragen? Bel ons dan gerust: 076 530 58 88.

Een goede start

Met het programma AMIF helpen we statushouders een goede start te maken.

Bemoeizorg

Wij zoeken actief contact met mensen die hulp nodig hebben maar deze hulp mijden.

Jan-Fedde Bakker

Jaarverslag IMW 2015

Missie

Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale en sociaal juridische dienstverlening die zich in samenwerking met anderen richt op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen.

Binnen ketens van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zet het IMW haar kennis van psychosociale problemen in, om het zelfstandig functioneren van (groepen) mensen te bevorderen. De hulp- en dienstverlening wordt voortdurend getoetst op effectiviteit, efficiency, maatschappelijke relevantie en algemeen erkende kwaliteitseisen. Vrijwillig medewerkers nemen een volwaardige plaats in binnen het IMW. Hun bijdrage aan de hulp- en dienstverlening wordt sterk gewaardeerd.

Onze werkwijze

Wij werken volgens de methoden van het oplossingsgericht netwerkversterkend werken en Signs of Safety. Veel van onze maatschappelijk werkers zijn tevens systeemgericht opgeleid.

Ons doel is dat cliënten zo snel mogelijk zelf of met behulp van mensen uit hun omgeving weer verder kunnen. Wij bespreken dan ook met onze cliënten welke doelen zij willen bereiken. Wat zij hieraan zelf kunnen bijdragen, hun directe omgeving en wat wij hierin kunnen betekenen. We vinden het belangrijk dat cliënten zelf de regie blijven behouden. Als het nodig is helpen we hen de regie weer terug te krijgen.

Vacature maatschappelijk werk

Vanwege zwangerschapsvervanging in de periode van maart tot juni 2018 hebben wij een vacature Maatschappelijk werker (24 uur)

Zie hier de volledige vacaturetekst

Maatschappelijk werk

Procesmatige psychosociale en materieel sociale hulpverlening.

Vacatures

Bij ons werken of stage lopen? Kijk dan bij Werk of Stage wat wij jou te bieden hebben.

Schoolmaatschappelijk werk in het MBO

Leerlingen in het MBO kunnen terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Jeroen Berkhout

Visie

De meeste mensen leven naar tevredenheid, ontwikkelen zich en zijn goed in staat als ze geconfronteerd worden met moeilijkheden deze zelf aan te pakken. Al dan niet met behulp van mensen uit hun directe omgeving. Een kleine groep lukt dat niet. Zij hebben geen of een beperkt netwerk, missen de mogelijkheden om zich te ontwikkelen of bevinden zich in een omgeving die niet goed is voor hun welzijn. Dit maakt hen kwetsbaar. Door een belangrijke gebeurtenis kan ook iemand, die voor die tijd goed functioneerde, tijdelijk in onbalans raken. De draaglast is dan groter dan de draagkracht. Voor kortere of wat langere periode kan ondersteuning nodig zijn.

Maatschappelijk werk

Het werkgebied voor het maatschappelijk werk omvat de gemeenten Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
In Breda werkt het maatschappelijk werk vanuit Zorg voor elkaar Breda in de vier districten van Breda. In al deze districten is er een open inloopspreekuur in een locatie in de wijk. Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden.
Voor onze hulp- en dienstverlening is geen verwijzing nodig.

Psychosociale crises
Nieuwe psychosociale crises waarbij direct hulp nodig is, worden tijdens openingstijden door maatschappelijk werkers van het Crisisteam overdag (CTO) opgevangen. Het gaat dan onder meer om situaties van huiselijk geweld, uithuiszettingen en afsluiting van gas, water en licht. Het crisisteam is op werkdagen voor overleg te bereiken via het centrale telefoonnummer van het IMW (076 530 58 88).

De Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant (CMW) heeft een regionale functie en verzorgt de psychosociale crisishulpverlening buiten kantoortijd voor het IMW, maar ook voor Trema, Surplus en de WijZijn Traverse Groep. Het CMW werkt nauw samen met politie, Veilig Thuis en de crisisdiensten van GGzBreburg en GGz Westelijk Noord-Brabant. Het CMW kan niet rechtstreeks worden ingeschakeld maar wordt opgeroepen door politie of Veilig Thuis.

Psychosociale hulp bij schulden (PHS)
Bij ernstige schuldenproblematiek worden cliënten begeleid door maatschappelijk werkers van het team PHS. Zij werken nauw samen met medewerkers van de Kredietbank West-Brabant en ATEA.

Wat je kunt leren tijdens je jaarstage en wat wij je kunnen bieden

Het IMW is een instelling met een open organisatiecultuur, geïnteresseerd in wie jij bent en wat je meemaakt, waarin collega’s klaar staan om je te helpen en waar veel te leren valt. Het is een veelzijdige werkplek waarin je op inhoudelijk, organisatorisch en beleidsniveau bezig bent.

Er is een inwerkperiode aan de hand van een inwerkprogramma; je leest je in op actuele ontwikkelingen en loopt mee met verschillende professionals.

De problematiek is breed en gaat van praktisch en concreet naar materiële en immateriële problematiek. Het werk is niet alleen gericht op deelaspecten maar op de samenhang tussen psychische, materiële, relationele en gezin/systeemproblematiek. Zo kijken wij ook naar financiële problemen van veel van onze cliënten en zien dit niet als een losstaand gegeven. De wisselwerking tussen een individu en diens sociale omgeving vinden wij belangrijk. Oplossingsgerichte netwerkversterking als methodiek sluit hier goed bij aan.

Als maatschappelijk werker in opleiding ga je met eigen cliënten aan de slag en bouw je een eigen caseload op. De stagiair sociaal raadsvrouw/man richt zich op kortdurende ondersteuning gericht op sociaal juridische zaken. Opdrachten vanuit de opleiding zijn in beide gevallen goed te koppelen aan praktijkervaringen. Je leert doelgericht werken, probleem-verhelderende vragen stellen, passende interventies en methodieken kiezen en toepassen en rapporteren in het cliëntdossier. Er is ruimte om te groeien, stappen te zetten, fouten te maken, jezelf te leren kennen en je als beginnende maatschappelijk werker of sociaal raadsman/vrouw te ontwikkelen.

Je werkt vanuit een van de vier wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda. In dit wijknetwerk ZveB werken meerdere professionals vanuit verschillende organisaties samen, ook met vrijwilligers (budgetcoaches bv.) en ervaringsdeskundigen. Je krijgt hiermee de kans om wijkgericht te werken, vergaderingen en overleggen met derden mee te maken, op huisbezoek te gaan en mee te lopen met spreekuren op de wijklocaties. Op deze manier maak je kennis met de wijk en wat er (te doen) is. Dit kunnen projecten zijn of initiatieven met en voor burgers die worden opgezet in de wijk. Ook dit is gericht op de wisselwerking tussen burger en samenleving. Je maakt ook kennis met het werken in verschillende teams, vergaderstructuren en casuïstiekbesprekingen met intern en externe collega’s. Daardoor leer je netwerken en jezelf positioneren in wisselende contexten.

Als beginnende maatschappelijk werker en sociaal juridische dienstverlener in opleiding leer je hulp op maat te bieden aan de cliënt en het IMW levert hulp op maat aan de stagiaire.

Sociaal Raadsliedenwerk

Medewerkers van het Sociaal Raadsliedenwerk bieden sociaal juridische dienstverlening. Zij werken op afspraak in de vier districten van Breda en zijn bereikbaar via 076 524 08 20.

Marijke den Hollander

Doelstelling

Het IMW stelt zich ten doel binnen de welzijnszorg van Breda e.o. in het kader van de sociale dienstverlening in ruime zin hulp te verlenen aan individuen, gezinnen, groepen en categorieën, daar waar het sociaal functioneren op enigerlei wijze als problematisch wordt ervaren of problematisch dreigt te worden. Het IMW wil daarbij extra aandacht geven aan (groepen) mensen die 'aan de zijlijn' van de samenleving (dreigen te komen) staan.

Bemoeizorg

De samenleving kent mensen met een complexe, meervoudige problematiek die eigenlijk hulp of zorg nodig hebben maar deze mijden. In het verleden zijn zij vaak afgehaakt binnen de hulpverlening. Vanuit het Bemoeizorgteam worden deze zogenoemde ‘zorgwekkende zorgmijders’ benaderd, begeleid en zo mogelijk naar de reguliere hulpverlening geleid. Met andere woorden: dit team vindt, bindt en leidt toe naar zorg en hulp.
In het Bemoeizorgteam werkt het IMW samen met Novadic-Kentron, Ggz Breburg en de GGD. Aanmelden kan via het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD.

Millie Broers

Uitgangspunten

Wij laten ons bij onze hulp en ondersteuning leiden door de volgende uitgangspunten:

 • Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet
 • Eigen verantwoordelijkheid en kracht van de mens
 • Behoud van eigen regie
 • Een zo optimaal mogelijke graad van participatie
 • Vakbekwame medewerkers
 • Eén huishouden, één plan, één regisseur
 • Werken in netwerken
 • Oog voor ontwikkelingen en knelpunten in de samenleving
 • Gericht op te realiseren maatschappelijke baat

Wat je als stagiair in huis moet hebben en wat we belangrijk vinden

Je bent bekend met beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker en met de beroepscode van de sociaal raadslieden. Je weet wat het ‘nieuwe’ werken inhoudt: Welzijn Nieuwe Stijl, burgerkracht, inclusie, participatiesamenleving, Wmo-competenties etc.
Je hebt basiskennis van gezinssystemen, netwerkversterking en oplossingsgericht werken met oog en oor voor de krachten en talenten van cliënten. Je bezit basiskennis van sociaal juridische zaken.
Je hebt affiniteit met kwetsbare burgers in onze samenleving en wil samen met cliënten een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun situatie. Je ziet financiële problemen en psychosociale hulp bij schulden als een belangrijke taak van het maatschappelijk werk en de raadslieden.

Je bent een gemotiveerde, actieve, betrouwbare en nieuwsgierige student die zich wil ontwikkelen in het vak en daar veel voor over heeft. Je kunt kritisch en reflectief kijken naar jezelf en je eigen handelen. Je gaat nieuwe ervaringen met plezier aan en daagt jezelf uit om het beste uit jezelf te halen. Je bent flexibel en initiatiefrijk en geeft niet snel op.

Je bezit sociale basisvaardigheden en bent in staat om contact te maken, iemand op zijn gemak te stellen en vertrouwen te winnen. Ook ben je in staat om zonder oordeel en zonder eigen opvattingen actief te luisteren. Je durft vragen te stellen en bent niet bang om fouten te maken.

Je bent samenwerkingsgericht, collegiaal, creatief in denken, bezit een gezonde dosis lef en houdt van aanpakken. Je bent ook praktisch en concreet met twee benen op de grond en bent in staat je eigen werkzaamheden te structureren en haalbare doelen te stellen.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Stuur een brief en CV naar vacature@imwbreda.nl

Budgetcoach

Een budgetcoach is een vrijwillig medewerker die (praktische) hulp biedt aan inwoners van Breda met (dreigende) financiële problemen. De begeleiding is coachend van aard en gericht op financiële zelfredzaamheid.
De budgetcoach neemt samen met de cliënt de post door en ordent deze. Waar nodig wordt de cliënt ondersteund bij het afhandelen van correspondentie. Daarnaast worden, samen met de cliënt, de inkomsten en uitgaven op een rij gezet. En wordt gekeken in hoeverre gebruik gemaakt wordt van bestaande regelingen en voorzieningen. Afhankelijk van de situatie van de cliënt kunnen de schulden in kaart gebracht worden voor een verdere oplossing van de schuldenproblematiek. De begeleiding van een budgetcoach vindt bij de cliënt thuis plaats. 
Aan de begeleiding zijn geen kosten aan verbonden.

Een budgetcoach werkt altijd onder de verantwoordelijkheid van een hulpverlener. Als hulpverlener kunt u een budgetcoach aanvragen voor uw cliënt. Er wordt dan een intakegesprek gepland tussen u als hulpverlener, de budgetcoach en een intakebegeleider. Tijdens deze intake worden afspraken gemaakt over het doel van de ondersteuning en de wijze van samenwerking en terugkoppeling.

Vivian Coenen

Gerelateerde nieuwsberichten

Geldzorgen? Geen overzicht over je financiën?

Op donderdagavond 8 maart gaat de budgetcursus van start. Krijg overzicht over je inkomsten en uitgaven.  En meer rust. Kom alles te weten over regelingen. Praat over de invloed van geld op je leven. Lees meer over deze gratis cursus en hoe je je inschrijft.   

lees dit artikel

Vacature maatschappelijk werk

Vanwege zwangerschapsvervanging in de periode van maart tot juni 2018 hebben wij een vacature Maatschappelijk werker (24 uur) Klik hier voor meer informatie

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media


Acute
hulp