IMW

Werk & Stage

Werk

Vacatures

Maatschappelijk werker

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven maatschappelijk werker die ruimschoots ervaring heeft in het werken met huiselijk geweldproblematiek en crisissituaties. Je bent werkzaam als maatschappelijk werker in een van de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda. Het wijknetwerk ZveB bestaat uit een team van professionals uit meerdere organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding bij vragen van cliënten uit de wijk. Daarnaast ben je enkele dagdelen werkzaam in het crisisteam overdag (CTO).
Maatschappelijk werker
24 uur, per 1 januari 2018
Vervanging ziekte voor de duur van een jaar
Eventuele detachering is bespreekbaar.

Volledige vacaturetekst

Stage

Vacatures
Ieder schooljaar zijn er twee plaatsen beschikbaar voor een jaarstage binnen het maatschappelijk werk en een plaats voor een jaarstage binnen de sociaal juridische dienstverlening. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 1 maart een motivatiebrief met CV naar vacature@imwbreda.nl

Bij het IMW kun je in het 3de jaar stage lopen als je op de hbo-opleiding MWD (maatschappelijk werk) van Avans hogeschool zit of de hbo-opleiding SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening) volgt. De stageperiode bedraagt 10 maanden. Korte stages komen niet in aanmerking.

Praktijkbegeleiding 
De praktijkbegeleiding wordt afgestemd op jouw leerproces en sluit aan bij leerdoelen en behoeften waarbij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat.
Er is een oplopende moeilijkheidsgraad in de uit te voeren werkzaamheden. In de beginfase raak je bekend met de IMW-organisatie en de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda (ZveB). Naarmate de uitvoeringsfase vordert, neemt je zelfstandigheid toe. Je leert procesmatig, doelgericht en planmatig te werken met cliënten. Ook is het belangrijk om je eigen werk goed te leren organiseren en om te leren gaan met werkdruk. De praktijkbegeleider waar je regelmatig gesprekken mee hebt begeleidt jou in dit proces gedurende het hele jaar. Ook op collega’s kun je altijd terugvallen.

Sociaal raadslieden
Praktisch, concrete en kortdurende dienstverlening op sociaal juridisch vlak.

Maatschappelijk werk
Procesmatige psychosociale en materieel sociale hulpverlening.

Wat je kunt leren tijdens je jaarstage en wat wij je kunnen bieden
Het IMW is een instelling met een open organisatiecultuur, geïnteresseerd in wie jij bent en wat je meemaakt, waarin collega’s klaar staan om je te helpen en waar veel te leren valt. Het is een veelzijdige werkplek waarin je op inhoudelijk, organisatorisch en beleidsniveau bezig bent.

Er is een inwerkperiode aan de hand van een inwerkprogramma; je leest je in op actuele ontwikkelingen en loopt mee met verschillende professionals.

De problematiek is breed en gaat van praktisch en concreet naar materiële en immateriële problematiek. Het werk is niet alleen gericht op deelaspecten maar op de samenhang tussen psychische, materiële, relationele en gezin/systeemproblematiek. Zo kijken wij ook naar financiële problemen van veel van onze cliënten en zien dit niet als een losstaand gegeven. De wisselwerking tussen een individu en diens sociale omgeving vinden wij belangrijk. Oplossingsgerichte netwerkversterking als methodiek sluit hier goed bij aan.

Als maatschappelijk werker in opleiding ga je met eigen cliënten aan de slag en bouw je een eigen caseload op. De stagiair sociaal raadsvrouw/man richt zich op kortdurende ondersteuning gericht op sociaal juridische zaken. Opdrachten vanuit de opleiding zijn in beide gevallen goed te koppelen aan praktijkervaringen. Je leert doelgericht werken, probleem-verhelderende vragen stellen, passende interventies en methodieken kiezen en toepassen en rapporteren in het cliëntdossier. Er is ruimte om te groeien, stappen te zetten, fouten te maken, jezelf te leren kennen en je als beginnende maatschappelijk werker of sociaal raadsman/vrouw te ontwikkelen.

Je werkt vanuit een van de vier wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda. In dit wijknetwerk ZveB werken meerdere professionals vanuit verschillende organisaties samen, ook met vrijwilligers (budgetcoaches bv.) en ervaringsdeskundigen. Je krijgt hiermee de kans om wijkgericht te werken, vergaderingen en overleggen met derden mee te maken, op huisbezoek te gaan en mee te lopen met spreekuren op de wijklocaties. Op deze manier maak je kennis met de wijk en wat er (te doen) is. Dit kunnen projecten zijn of initiatieven met en voor burgers die worden opgezet in de wijk. Ook dit is gericht op de wisselwerking tussen burger en samenleving. Je maakt ook kennis met het werken in verschillende teams, vergaderstructuren en casuïstiekbesprekingen met intern en externe collega’s. Daardoor leer je netwerken en jezelf positioneren in wisselende contexten.

Als beginnende maatschappelijk werker en sociaal juridische dienstverlener in opleiding leer je hulp op maat te bieden aan de cliënt en het IMW levert hulp op maat aan de stagiaire.

Wat je als stagiair in huis moet hebben en wat we belangrijk vinden
Je bent bekend met beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker en met de beroepscode van de sociaal raadslieden. Je weet wat het ‘nieuwe’ werken inhoudt: Welzijn Nieuwe Stijl, burgerkracht, inclusie, participatiesamenleving, Wmo-competenties etc.
Je hebt basiskennis van gezinssystemen, netwerkversterking en oplossingsgericht werken met oog en oor voor de krachten en talenten van cliënten. Je bezit basiskennis van sociaal juridische zaken.
Je hebt affiniteit met kwetsbare burgers in onze samenleving en wil samen met cliënten een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun situatie. Je ziet financiële problemen en psychosociale hulp bij schulden als een belangrijke taak van het maatschappelijk werk en de raadslieden.

Je bent een gemotiveerde, actieve, betrouwbare en nieuwsgierige student die zich wil ontwikkelen in het vak en daar veel voor over heeft. Je kunt kritisch en reflectief kijken naar jezelf en je eigen handelen. Je gaat nieuwe ervaringen met plezier aan en daagt jezelf uit om het beste uit jezelf te halen. Je bent flexibel en initiatiefrijk en geeft niet snel op.

Je bezit sociale basisvaardigheden en bent in staat om contact te maken, iemand op zijn gemak te stellen en vertrouwen te winnen. Ook ben je in staat om zonder oordeel en zonder eigen opvattingen actief te luisteren. Je durft vragen te stellen en bent niet bang om fouten te maken.

Je bent samenwerkingsgericht, collegiaal, creatief in denken, bezit een gezonde dosis lef en houdt van aanpakken. Je bent ook praktisch en concreet met twee benen op de grond en bent in staat je eigen werkzaamheden te structureren en haalbare doelen te stellen.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Stuur een brief en CV naar vacature@imwbreda.nl

Werken als vrijwillig medewerker

Werken op vrijwillige basis
Vrijwillig medewerkers
Wil je een interessante vrijwilligersfunctie? Dan is het IMW de plek. Als vrijwillig medewerker werk je samen met beroepskrachten en vult deze aan. Je wordt ingezet voor deeltaken binnen het hulpverleningsproces. In alle functies staat het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten centraal.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een mail naar vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl of neem contact op met Ellen van Engelen, vrijwilligerscoördinator, via 076 530 58 88. Je kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Wij hebben een aantal vrijwilligersfuncties. Na een vierdaagse training kun je aan de slag als budgetcoach, bij het sociaal raadsliedenwerk, als medewerker intake Voedselbank, bij Centraal Onthaal (dak- en thuislozen)  en bij Inloop Wegwijs.

Vrijwillig medewerker budgetcoach
Help je graag een ander met het op orde krijgen en houden van de financiën? Spreekt het je aan om samen op zoek te gaan naar creatieve en passende oplossingen? Leer jij iemand weer aan het financiële roer te staan? Dan is deze functie misschien iets voor jou.
Wat doe je?
Je ondersteunt bij het afhandelen van de post en maakt samen met de cliënt een financieel (schulden) overzicht. Vanuit een budgetplan maak je samen een huishoudboekje. Je ondersteunt je cliënt bij het bijhouden van dit boekje en het treffen van de benodigde bezuinigingsmaatregelen. Je onderzoekt ook of de cliënt gebruik maakt van voorzieningen en regelingen en je leert de cliënt om deze in de toekomst zelf en op tijd op te vragen. Je werkzaamheden en activiteiten bij de cliënt stem je af met de beroepskracht en mogelijke vragen koppel je terug aan de beroepskracht.
Je neemt eens per 6 weken deel aan het teamoverleg. Daarin worden cliëntsituaties besproken en vindt intervisie plaats. Daarnaast neem je deel aan andere relevante bijeenkomsten op het gebied van deskundigheidsbevordering. Je werkplek is meestal bij de cliënt thuis of op een van de wijkkantoren van het IMW. Je stemt dit zelf af met je cliënt.
Beschikbaarheid
Bij voorkeur 4 tot 8 uur per week.

Vrijwillig medewerker Sociaal Raadslieden
Per sociaal juridisch gebiedsteam werkt een beroepskracht samen met vrijwilligers. Deze beroepskracht is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke en taakgerichte begeleiding van de vrijwillig medewerker.
Wat doe je?
Je ontvangt cliënten die zich aanmelden bij het Raadsliedenwerk.
Je verleent kortdurende dienstverlening door concrete en praktische ondersteuning te bieden bij het aanvragen van voorzieningen o.a. door het invullen van formulieren en het opstellen van brieven.
Op sociaal juridisch vlak verstrek je informatie of geef je adviezen. Ook het geven van informatie over het aanbod van instanties en waar nodig bemiddelen tussen cliënt en andere organisaties behoort tot je taken. Je signaleert onderbenutting van voorzieningen en mogelijk onderliggende (psychosociale) problematiek en verwijst eventueel door naar hulp- en dienstverlenende instanties.
Afhankelijk van leervermogen en zelfredzaamheid leer je de cliënt om voorzieningen in de toekomst zelf aan te vragen en zoveel mogelijk zelfstandig de weg te vinden. Je neemt deel aan het teamoverleg Sociaal Raadsliedenwerk en de noodzakelijke deskundigheidsbevordering. Je werkplek is in een van de wijkkantoren of het hoofdgebouw van het IMW.
Beschikbaarheid
Minimaal twee dagdelen van 4 uur per week.

Vrijwillig medewerker intake Voedselbank
De Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die wordt bemenst door vrijwilligers.
Wat doe je?
Je ontvangt cliënten die zich voor de eerste keer aanmelden bij de Voedselbank en verzamelt specifieke cliëntinformatie en financiële gegevens van de cliënt. Je vult de benodigde formulieren in en voert deze cliëntgegevens in in een cliëntvolgsysteem en de financiële gegevens in een Excel bestand.
Je verwijst de cliënt door naar de aanwezige beroepskracht, ook als er geen recht is op voedselhulp.
Je ontvangt daarnaast bestaande cliënten en beoordeelt het recht op verlenging van voedselhulp.
Je werkt op locatie bij de Voedselbank waar een spreekkamer ter beschikking is. De Voedselbank is een levendige werkomgeving.
Beschikbaarheid
Iedere vrijdag tussen 9.00 - 13.00 uur.

Vrijwillig medewerker bij Centraal Onthaal
Centraal Onthaal is onderdeel van het Stedelijk Kompas voor hulp aan daklozen en mensen die dreigen dak- en thuisloos te worden.
Wat doe je?
Je ontvangt cliënten die zich voor de eerste keer aanmelden bij Centraal Onthaal en je verzamelt specifieke cliëntinformatie. Je vult de benodigde formulieren in en stuurt dit via e-mail door naar de spreekkamers van Centraal Onthaal. Ook voor een gesprek verwijs je de cliënt door naar een van de spreekkamers. Je ontvangt bestaande cliënten en zorgt dat deze in de juiste spreekkamer terecht komen. Cliënten van buiten de regio verwijs je via een zogenoemde warme overdracht naar de betreffende regio.
Waar is je werkplek?
Centraal Onthaal is een professionele organisatie opgezet door de gemeente. Als vrijwillig medewerker werk je aan de balie in het Stadskantoor op de Claudius Prinsenlaan. Op deze locatie zijn twee spreekkamers beschikbaar die bemenst worden door professionals van Centraal Onthaal. Werken in de hal van het stadkantoor is een boeiende en levendige werkomgeving.
Beschikbaarheid
Twee keer per week van 9.00 - 11.00 uur

Vrijwillig medewerker Inloop Wegwijs
Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda e.o. voor dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute problemen. Bij Inloop Wegwijs kunnen cliënten binnenlopen en/of doorverwezen worden naar hun mentor. De mentor is een professional die in dienst is bij SMO Breda e.o. De mentor begeleidt de cliënt van instroom tot uitstroom.
Wat doe je?
Je maakt de cliënt wegwijs met de juiste informatie, hulpbron of instantie. Ook help je de cliënt op weg en ondersteunt bij het regelen van zaken zoals het voeren van een telefoongesprek met een instantie, het maken van een afspraak met een instantie, het invullen van (digitale) formulieren. Je biedt ondersteuning bij onderdelen van hun financiën bv. aanvragen toeslagen, uitkeringen of wijzigingen van gegevens. De werkzaamheden die je hebt uitgevoerd koppel je terug naar de mentor en eventuele signalen bespreek je ook met de mentor.
Je werkplek is in de ruimte voor Inloop Wegwijs in ‘Talentenfabriek de Faam’, Liniestraat 19 Breda.
Beschikbaarheid
Minimaal 4 uur per week verdeeld over 2 dagen op momenten dat Inloop Wegwijs geopend is. Daarnaast beschikbaar kunnen zijn voor structureel overleg met alle betrokkenen van Inloop Wegwijs, coaching en scholing.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media


Acute
hulp