IMW

Asiel- en Migratiefonds (AMIF)

Een goede start voor vluchtelingen die in Nederland zijn toegelaten

Met een groot aantal partners en de gemeente Breda wordt in het kader van het Europese programma Migratie in beweging het project Integratie door wijkparticipatie uitgevoerd. Met het project bieden we statushouders (vluchtelingen die in Nederland zijn toegelaten) een goede start in hun nieuwe land. Het project wordt voor 75% gefinancierd door de Europese Unie, de partners dragen zelf 25% bij.

In dit project verzorgt het IMW de volgende voorlichting en cursussen:

1. Regelingen en voorzieningen
Tijdens deze voorlichting is er aandacht voor gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen. Ook het ontstaan van de huidige sociale zekerheid krijgt aandacht. Daarbij wordt stilgestaan bij de verschillende instanties/organisaties en hun doelen. Na het bijwonen van de voorlichtingen weten cursisten welke regelingen en voorzieningen op hen van toepassing zijn en hoe ze daar een beroep op kunnen doen.

2. Financiële administratie
De cursisten leren hoe ze een adequate financiële thuisadministratie kunnen opzetten en kunnen bijhouden. Aan bod komt o.a. het opmaken en sorteren van de post, het inrichten van een financiële ordner en het berekenen van inkomsten en uitgaven.

3. Grip op je knip
Tijdens de cursus Grip op je knip leren de cursisten bewuste en weloverwogen keuzes te maken in het budgetteren. Om dit te realiseren is er tijdens de cursus onder andere aandacht voor bewustwording van keuzes, verleidingen, de ontwikkeling van zelfdiscipline die nodig is om een gebalanceerd budgetplan op te stellen en na te leven en zelfkritisch leren te zijn bij het maken van keuzes in de uitgaven e.d.

4. Leren budgetteren
Om slim te kunnen budgetteren leren de cursisten hoe een slimme consument te zijn door gebruik te maken van aanbiedingen en kortingsbonnen, en krijgen ze andere aanverwante tips & tricks. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor het doorzien van mis- en verleidingen van reclames. Cursisten leren door het volgen van deze korte cursus hoe ze zelfstandig een kwalitatief goed budgetplan kunnen maken.

Meer informatie over het fonds vind je op www.europa-nu.nl.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp