IMW
terug naar overzicht

Jaarverslag 2019: transformatie CJG en nieuw Meldpunt Crisiszorg en Dorpsteams ABG-gemeenten

In 2019 hielp het maatschappelijk werk ruim 2.200 Bredanaars met bijvoorbeeld schulden, huiselijk geweld en verwerking van echtscheiding. 1.470 mensen deden een beroep op het Sociaal raadsliedenwerk met vragen over en problemen met regels en instanties. Het CJG werd getransformeerd en er werd gewerkt aan iets nieuws: het Meldpunt Crisiszorg. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019.

In het jaarverslag blikken we IMW terug op een jaar waarin het sociaal domein volop in beweging was. Steeds meer werken we in netwerken zoveel mogelijk toe naar één gezamenlijke ingang zodat mensen zo makkelijk mogelijk de weg weten te vinden naar passende hulp of zorg. Door te blijven samenwerken met onze partners, bewegen we in Zorg voor elkaar Breda (ZveB) naar de voorkant. Samen werken we eraan dat (tijdelijk) kwetsbare mensen zoveel mogelijk hulp en zorg op maat krijgen in het voorliggend veld. We leveren maatwerk waarbij we soms ook buiten de gebaande paden treden, bijvoorbeeld door de mogelijkheden in het netwerk van de cliënt te verkennen.

Netwerken
Naast ZveB werken we in andere netwerken ook steeds nauwer samen. Bijvoorbeeld in het stedelijk Bemoeizorgteam en het Regionaal Uitstapprogramma Sekswerkers (RUPS). Maar ook in de ABG-gemeenten (Alpen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) met de inrichting van Dorpsteams waarin verschillende disciplines samenkomen. En het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderging een transformatie.

Nieuw: Meldpunt Crisiszorg
Nieuw is het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant waar sinds een aantal maanden inwoners en professionals van 16 West-Brabantse gemeentes terecht kunnen met acute crisissituaties. Om dit van de grond te krijgen, vergde heel veel voorbereiding en afstemming. De samenwerking levert onder andere op dat we met z’n allen steeds beter vanuit het oogpunt van onze cliënten leren kijken. Die zijn namelijk niet in een hokje te plaatsen en als we er voor ze zijn met de hulp- en zorgorganisaties samen, dan helpen we ze echt vooruit.

 

Klik hier voor het verkorte jaarverslag

Klik hier voor het complete jaarverslag

Gerelateerde nieuwsberichten

Keurmerk Goed Geregeld voor IMW

Onlangs ontving IMW Breda het keurmerk Goed Geregeld toegekend. Dat keurmerk zegt wat over onze samenwerking met vrijwilligers en over de betrokkenheid van onze vrijwilligers bij onze cliënten. Daar zijn we trots op. Aan alle vrijwilligers: dank jullie wel! Dankzij jullie inzet kunnen we meer mensen h...

lees dit artikel

ABG Dorpsteams: Samen beter!

Inwoners van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ook wel de ABG gemeenten genoemd) maken veel en dankbaar gebruik van de mogelijkheden van het Dorpsteam. Inwoners kunnen op inloopspreekuren, door een mail te sturen of door te bellen, bij het Dorpsteam terecht met al hun vragen en id...

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media


Acute
hulp