IMW

Missie en visie geweld in afhankelijkheidsrelaties

Definitie

Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring of het netwerk van het slachtoffer is gepleegd noemen we geweld in afhankelijkheidsrelaties . Met huiselijke kring en netwerk worden (ex-)partners, familieleden en (huis)vrienden, kennissen bedoeld.
Het gaat om fysieke, emotionele of psychische verwaarlozing of mishandeling, seksueel geweld en getuige zijn van (ex-)partnergeweld. Het kan de vorm aannemen van kindermishandeling, ouder(en)mishandeling of (ex-)partnergeweld en eergerelateerd geweld.
Daardoor kan ernstige schade worden berokkend in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
Onder seksueel geweld verstaan we ook loverboy problematiek en sexting.

Visie

Veiligheid staat voorop.
In onze samenleving komt veel geweld in afhankelijkheidsrelaties voor. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van volwassenen en kinderen. Dit vinden wij onacceptabel.
Waar burgers geconfronteerd worden met geweld nemen wij onze professionele verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het stoppen van geweld. We hanteren de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waar het signaleren van geweld een wezenlijk onderdeel vormt.

Missie

Geweld in afhankelijkheidsrelaties stopt niet vanzelf.
Ons doel is het acuut herstellen van veiligheid en de duurzame veiligheid waarborgen voor alle betrokkenen.
Samen met het gezins-(systeem) en partners uit de veiligheidsketen maken we een veiligheidsplan waarin we afspraken vastleggen om het geweld te stoppen. Daarna kijken we samen met het gezins-/systeem en mensen uit het formele en informele netwerk wat ervoor nodig is om het geweld in de toekomst te voorkomen.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp