IMW

Vacatures

Ieder schooljaar zijn er twee plaatsen beschikbaar voor een jaarstage binnen het maatschappelijk werk en een plaats voor een jaarstage binnen de sociaal juridische dienstverlening. Ben je geïnteresseerd voor het schooljaar 2020/2021? Stuur dan een motivatiebrief met CV naar vacature@imwbreda.nl. Binnen één week ontvang je dan van ons bericht.

Bij het IMW kun je in het 3de jaar stage lopen als je op de hbo-opleiding Social Work (maatschappelijk werk) van Avans hogeschool zit of de hbo-opleiding SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening) volgt. De stageperiode bedraagt 10 maanden. Korte stages komen niet in aanmerking.

Bekijk ook ons informatiefilmpje.

Praktijkbegeleiding

De praktijkbegeleiding wordt afgestemd op jouw leerproces en sluit aan bij leerdoelen en behoeften waarbij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat.
Er is een oplopende moeilijkheidsgraad in de uit te voeren werkzaamheden. In de beginfase raak je bekend met de IMW-organisatie en de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda (ZveB). Naarmate de uitvoeringsfase vordert, neemt je zelfstandigheid toe. Je leert procesmatig, doelgericht en planmatig te werken met cliënten. Ook is het belangrijk om je eigen werk goed te leren organiseren en om te leren gaan met werkdruk. De praktijkbegeleider waar je regelmatig gesprekken mee hebt begeleidt jou in dit proces gedurende het hele jaar. Ook op collega’s kun je altijd terugvallen.

Sociaal raadslieden

Praktisch, concrete en kortdurende dienstverlening op sociaal juridisch vlak.

Maatschappelijk werk

Procesmatige psychosociale en materieel sociale hulpverlening.

Wat je kunt leren tijdens je jaarstage en wat wij je kunnen bieden

Het IMW is een instelling met een open organisatiecultuur, geïnteresseerd in wie jij bent en wat je meemaakt, waarin collega’s klaar staan om je te helpen en waar veel te leren valt. Het is een veelzijdige werkplek waarin je op inhoudelijk, organisatorisch en beleidsniveau bezig bent.

Er is een inwerkperiode aan de hand van een inwerkprogramma; je leest je in op actuele ontwikkelingen en loopt mee met verschillende professionals.

De problematiek is breed en gaat van praktisch en concreet naar materiële en immateriële problematiek. Het werk is niet alleen gericht op deelaspecten maar op de samenhang tussen psychische, materiële, relationele en gezin/systeemproblematiek. Zo kijken wij ook naar financiële problemen van veel van onze cliënten en zien dit niet als een losstaand gegeven. De wisselwerking tussen een individu en diens sociale omgeving vinden wij belangrijk. Oplossingsgerichte netwerkversterking als methodiek sluit hier goed bij aan.

Als maatschappelijk werker in opleiding ga je met eigen cliënten aan de slag en bouw je een eigen caseload op. De stagiair sociaal raadsvrouw/man richt zich op kortdurende ondersteuning gericht op sociaal juridische zaken. Opdrachten vanuit de opleiding zijn in beide gevallen goed te koppelen aan praktijkervaringen. Je leert doelgericht werken, probleem-verhelderende vragen stellen, passende interventies en methodieken kiezen en toepassen en rapporteren in het cliëntdossier. Er is ruimte om te groeien, stappen te zetten, fouten te maken, jezelf te leren kennen en je als beginnende maatschappelijk werker of sociaal raadsman/vrouw te ontwikkelen.

Je werkt vanuit een van de vier wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda. In dit wijknetwerk ZveB werken meerdere professionals vanuit verschillende organisaties samen, ook met vrijwilligers (budgetcoaches bv.) en ervaringsdeskundigen. Je krijgt hiermee de kans om wijkgericht te werken, vergaderingen en overleggen met derden mee te maken, op huisbezoek te gaan en mee te lopen met spreekuren op de wijklocaties. Op deze manier maak je kennis met de wijk en wat er (te doen) is. Dit kunnen projecten zijn of initiatieven met en voor burgers die worden opgezet in de wijk. Ook dit is gericht op de wisselwerking tussen burger en samenleving. Je maakt ook kennis met het werken in verschillende teams, vergaderstructuren en casuïstiekbesprekingen met intern en externe collega’s. Daardoor leer je netwerken en jezelf positioneren in wisselende contexten.

Als beginnende maatschappelijk werker en sociaal juridische dienstverlener in opleiding leer je hulp op maat te bieden aan de cliënt en het IMW levert hulp op maat aan de stagiaire.

Wat je als stagiair in huis moet hebben en wat we belangrijk vinden

Je bent bekend met beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker en met de beroepscode van de sociaal raadslieden. Je weet wat het ‘nieuwe’ werken inhoudt: burgerkracht, inclusie, participatiesamenleving, etc.
Je hebt basiskennis van gezinssystemen, netwerkversterking en oplossingsgericht werken met oog en oor voor de krachten en talenten van cliënten. Je bezit basiskennis van sociaal juridische zaken.
Je hebt affiniteit met kwetsbare burgers in onze samenleving en wil samen met cliënten een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun situatie. Je ziet financiële problemen en psychosociale hulp bij schulden als een belangrijke taak van het maatschappelijk werk en de raadslieden.

Je bent een gemotiveerde, actieve, betrouwbare en nieuwsgierige student die zich wil ontwikkelen in het vak en daar veel voor over heeft. Je kunt kritisch en reflectief kijken naar jezelf en je eigen handelen. Je gaat nieuwe ervaringen met plezier aan en daagt jezelf uit om het beste uit jezelf te halen. Je bent flexibel en initiatiefrijk en geeft niet snel op.

Je bezit sociale basisvaardigheden en bent in staat om contact te maken, iemand op zijn gemak te stellen en vertrouwen te winnen. Ook ben je in staat om zonder oordeel en zonder eigen opvattingen actief te luisteren. Je durft vragen te stellen en bent niet bang om fouten te maken.

Je bent samenwerkingsgericht, collegiaal, creatief in denken, bezit een gezonde dosis lef en houdt van aanpakken. Je bent ook praktisch en concreet met twee benen op de grond en bent in staat je eigen werkzaamheden te structureren en haalbare doelen te stellen.

Ben je nieuwsgierig geworden en schrikt het bovenstaande je niet af? 
Stuur een brief en CV naar vacatures@imwbreda.nl

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp