IMW

Regels & Instanties

‘Vorig jaar raakte ik ineens mijn baan kwijt.
Ik heb nooit eerder zonder werk gezeten.
Ik ben blij dat ik hulp heb gevraagd. Ik bleek recht te hebben op een WW-uitkering.
En op huur- en zorgtoeslag. Nu heb ik weer werk. Ook regel ik zelf mijn zaken met instanties. Gewoon thuis, op mijn laptop.’

Jerry (43) uit de Haagse Beemden (Breda)

Problemen met regels of instanties? Pak ze aan!

Heb jij problemen met de overheid of andere instanties en kom je er zelf niet uit? Laten we dan samen bekijken hoe jij deze problemen kunt aanpakken. 

Voor onze hulp hoef je niet te betalen.

 

 

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden

Onze sociaal raadslieden kunnen je helpen als je problemen hebt met regels of instanties.

naar sociaal raadslieden
Veelgestelde vragen Ik moet huurtoeslag terug betalen. Klopt dat?

Een reden hiervoor kan zijn dat het geschatte jaarinkomen waarmee de huurtoeslag is berekend lager is dan je daadwerkelijke inkomen over dat jaar. Je kunt dit zelf controleren door het inkomen op je jaaropgave(n) te vergelijken met het geschatte jaarinkomen. Er zijn situaties waarbij sommige inkomsten buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afkopen van een pensioen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.
De huurtoeslag kan ook worden gestopt en eventueel teruggevorderd, als je geen geldige verblijfsvergunning hebt of als één van je medebewoners die niet heeft. Wil je weten waarom je huurtoeslag moet terugbetalen en of dit wel klopt? Dan kun je een afspraak maken met het Sociaal Raadsliedenwerk Breda.

Ik heb een aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Kan ik kwijtschelding krijgen?

Heb je een laag inkomen en geen vermogen en kun je daardoor de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen niet betalen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De kwijtschelding kun je aanvragen via de Belastingsamenwerking West-Brabant. Heb je hierbij hulp nodig? Maak dan een afspraak maken met het Sociaal Raadsliedenwerk Breda.

Maak ik gebruik van alle voor mij geldende regelingen en voorzieningen?

Om na te gaan of je gebruik maakt van alle landelijke regelingen en voorzieningen kunt je terecht op Bereken uw recht van het Nibud.
Naast de landelijke regelingen zijn er ook gemeentelijke regelingen zoals het schoolstartpakket, de individuele inkomenstoeslag en de BredaPas.
Kom je hier zelf niet uit, dan kun je een afspraak maken bij het Sociaal Raadsliedenwerk Breda.

Alle veelgestelde vragen
Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

meer contactgegevens
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media


Acute
hulp