IMW

Regels & Instanties

‘Vorig jaar raakte ik ineens mijn baan kwijt.
Ik heb nooit eerder zonder werk gezeten.
Ik ben blij dat ik hulp heb gevraagd. Ik bleek recht te hebben op een WW-uitkering.
En op huur- en zorgtoeslag. Nu heb ik weer werk. Ook regel ik zelf mijn zaken met instanties. Gewoon thuis, op mijn laptop.’

Jerry (43) uit de Haagse Beemden (Breda)

Problemen met regels of instanties? Pak ze aan!

Heb jij problemen met de overheid of andere instanties en kom je er zelf niet uit? Laten we dan samen bekijken hoe jij deze problemen kunt aanpakken. 

Voor onze hulp hoef je niet te betalen.

 

 

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden

Onze sociaal raadslieden kunnen je helpen als je problemen hebt met regels of instanties.

 

naar sociaal raadslieden

Veelgestelde vragen

Regelingen en voorzieningen

Wat zijn regelingen en voorzieningen?

Regelingen en voorzieningen zijn financiële tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen (110 % van de bijstandsnorm).

Welke regelingen en voorzieningen zijn er in de gemeente Breda?

Bijzondere bijstand
Heb je een bijstandsuitkering, een laag inkomen of weinig vermogen? Moet je extra kosten maken die je niet zelf kunt betalen? En worden deze nergens anders vergoed? Dan kun je bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Schoolstartpakket
Heb je een bijstandsuitkering of een laag inkomen en schoolgaande kinderen? Dan kun je een bijdrage uit het schoolstartpakket aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer, fiets, schoolreisje, boeken, schoolspullen of excursies.

BredaPas
De BredaPas is een gratis kortingspas voor mensen met een laag inkomen. Woon je in Breda en heb je een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kun je hier de gratis BredaPas aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag
Leef je al drie jaar of langer van een kleine uitkering of een laag loon? En gaat dat niet veranderen? Dan kun je misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

Seniorentoeslag
Heb je de pensioenleeftijd bereikt? En al drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kun je seniorentoeslag aanvragen voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine, bankstel of televisie.

Collectieve zorgverzekering
Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ. Je kunt kiezen uit twee pakketten met een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

Kom ik in aanmerking voor regelingen en/of voorzieningen van de gemeente Breda?

Je kunt in aanmerking komen bij een inkomen van maximaal 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Ben je 21 jaar of ouder en heb je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan mag je netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1.071 als je alleen woont. Voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen is dat € 1.473.

Kom ik in aanmerking voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen?

Kun je de aanslag niet betalen? Dan kun je digitaal een verzoek tot kwijtschelding indienen via de website  www.bwbrabant.nl. Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van je persoonlijke situatie, je vermogen, je inkomsten en de uitgaven die je moet doen. Hou er rekening mee dat niet alle soorten belasting worden kwijtgescholden.

Maak ik gebruik van alle voor mij geldende regelingen en voorzieningen?

Om na te gaan of je gebruik maakt van alle landelijke regelingen en voorzieningen kunt je terecht op Bereken uw recht van het Nibud.
Naast de landelijke regelingen zijn er ook gemeentelijke regelingen zoals het schoolstartpakket, de individuele inkomenstoeslag en de BredaPas.
Kom je hier zelf niet uit, dan kun je een afspraak maken bij het Sociaal Raadsliedenwerk Breda.

DigiD

Wat is een DigiD en waarom heb ik het nodig?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Zo weten organisaties wie je bent.

Hoe vraag ik een DigiD aan?

Een DigiD vraag je aan via deze website.
Meer informatie over het aanvragen van een DigiD vind je in dit filmpje.

Hoe ga ik om met mijn DigiD?

Geef je DigiD nooit aan iemand anders, ook niet als deze persoon of organisatie je helpt. Toets dan altijd zelf je DigiD in. Zorg ervoor dat niemand meekijkt als je je DigiD intoetst.

Uitkeringen

Wat is bijstand en hoe vraag ik het aan?

De bijstand is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om eigen inkomsten te verkrijgen en die niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Door de bijstand kun je de noodzakelijke kosten betalen, zoals de huur, gas, water en elektriciteit en de zorgverzekering.

Je hebt recht op een bijstandsuitkering als je geen of te weinig inkomen of vermogen hebt om van te leven. De bijstandsuitkering kun je digitaal aanvragen via www.werk.nl. Op deze website log je in met je DigiD. Doorloop na het inloggen alle stappen. Je ziet hoe je de aanvraag moet doen en je wordt automatisch ingeschreven als werkzoekende bij het UWV.

Let op: Heb je een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan moet je binnen 2 werkdagen bellen met de Ateagroep om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Doe je dit niet, dan komt je aanvraag te vervallen. De Ateagroep is tot 12.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 076 529 87 00.

 

Wat is WW en hoe vraag ik het aan?

Ben je werkloos of word je binnenkort werkloos? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de WW-uitkering. Wanneer moet je de aanvraag doen? Eén maand voordat je werkloos wordt tot uiterlijk 1 week nadat je werkloos bent geworden. De WW-uitkering is een tijdelijk inkomen dat je ontvangt van het UWV.

Je vraagt de WW-uitkering aan via de website www.werk.nl. Je logt in met je DigiD en volgt de stappen. Via deze website kun je ook zoeken naar een nieuwe baan. Via je persoonlijke map geef je je sollicitaties door aan het UWV.

Toeslagen

Ik ontvang geen zorgtoeslag/huurtoeslag meer, hoe kan dit?

Mogelijk dat je inkomen is gewijzigd of dat je toeslagen gedeeltelijk of volledig worden verrekend. Maar er kan ook een andere oorzaak zijn. Wil je weten hoe het precies zit? Maak dan een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk.

Waarom moet ik toeslagen terugbetalen?

Belangrijke oorzaken zijn een hoger inkomen en inwonende personen die inkomen hebben of krijgen, zoals kinderen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Weten hoe het precies zit? Maak dan een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk.

Hoe kan ik de teveel ontvangen toeslag terugbetalen?

Het terug te betalen bedrag kan in 24 maanden worden terugbetaald. Als het te hoog is kan een persoonlijk betalingsregeling worden aangevraagd. Soms kan drie jaar uitstel van betaling worden gegeven (buiten invorderingstelling).

Belastingdienst

Wie kan mij helpen met mijn aangifte inkomstenbelasting?

Als je een laag inkomen hebt kun je gratis aangifte doen bij het belastingkantoor in Breda. Je moet wel een afspraak maken. Bel daarvoor: 0800-0543. Adres: Gravinnen van Nassauboulevard 75, 4811 BN Breda.

Ben je niet verplicht om aangifte te doen? Dan kun je toch een afspraak maken. Misschien kom je in aanmerking voor een belastingteruggave. Bijvoorbeeld bij hoge ziektekosten die je niet vergoed krijgt. Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl.

Ben je lid van een ouderenbond of vakbond? Dan kun je daar terecht voor hulp bij je aangifte.

Ik kan de opgelegde aanslag niet in één keer betalen, wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst voor het treffen van een betalingsregeling. Dit kan telefonisch (0800-0543) of schriftelijk. Alleen bij bijzondere omstandigheden is een langere periode mogelijk. Aan de hand van je betalingscapaciteit op jaarbasis bepaalt de Belastingdienst hoeveel je maandelijks gaat aflossen.  

Soms kom je in aanmerking voor kwijtschelding van een belastingaanslag. Wil je hier meer over weten? Maak dan een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk. Voor meer informatie ga naar www.belastingdienst.nl of maak een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk.

Schulden

Deze maand kan ik mijn rekeningen niet betalen, wat kan ik doen?

Neem contact op met degene(n) waar je de achterstand van betaling bij hebt. Je kunt bijvoorbeeld uitstel van betaling vragen of een betalingsregeling afspreken. Hulp nodig? Maak een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk.

De deurwaarder heeft een vonnis (vaak een stapel papier) afgegeven? Wat moet ik doen?

Let op! Tussen die papieren zit een inkomsten- en uitgavenoverzicht. Het is belangrijk dat je dit invult. Daarmee voorkom je dat de deurwaarder te veel beslag gaat leggen op je inkomen. Als je dit overzicht niet invult wordt er namelijk maximaal beslag gelegd. Je kunt ook afspraak maken met het Sociaal Raadsliedenwerk. Zij kunnen je hier meer over vertellen en je helpen. 

 

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het minimum bedrag waarop je recht hebt om in je levensonderhoud te voorzien. De hoogte hangt af van je situatie. Je moet in ieder geval minstens 90% van de bijstandsnorm overhouden die op jou van toepassing is.

Ik denk dat de beslagvrije voet niet klopt. Hoe kan ik dit controleren?

Op internet kun je verschillende programma’s vinden om de beslagvrije voet te berekenen. Je kunt hiervoor ook een afspraak maken met het Sociaal Raadsliedenwerk.

Nieuwkomers en vluchtelingen

Wat is mijn inburgeringstermijn?

Je hebt drie jaar de tijd om in te burgeren. Soms kun je ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht:

  • als je genoeg hebt gedaan om in te burgeren. Dat heet aantoonbaar geleverde inspanning. Ontheffing kun je een half jaar voor het einde van de inburgeringstermijn aanvragen.
  • als je goed genoeg bent ingeburgerd.
  • door je medische situatie.

 

Meer informatie vind je op www.inburgeren.nl. Haal je je inburgeringsexamen niet op tijd? Dan krijg je een boete van de DUO.

Krijg je een boete of verwacht je een boete? Neem dan direct contact op met het Sociaal Raadsliedenwerk. Wij onderzoeken dan of je bezwaar kunt maken tegen de boete. Ook kunnen we je verder informeren over inburgering.

 

Contact opnemen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp