Lees voor
IMW

Over ons


Siham Bahida

sociaal raadsvrouw

‘Het is mooi om te zien hoe cliënten groeien in zelfredzaamheid, nadat ik hen op weg heb geholpen in de wirwar van wet- en regelgeving.’


Linda Overtoom

maatschappelijk werker

‘Weer vertrouwen krijgen in de toekomst’


Nada Husein

maatschappelijk werker

‘Ik ben heel positief ingesteld, en die positiviteit zet ik in in mijn werk.’


Sandy Brom

Lid management

‘“Wat onze cliënten samen met onze mensen bereiken, helpt de hele samenleving verder.”’


Patrick Joosen

lid managementteam

‘Niet alles wat we onder ogen zien kunnen we veranderen. Maar we kunnen niets veranderen zonder het eerst onder ogen te zien.’


Johan Eeftink

sociaal raadsman

‘Ik kijk vooral wat ons als mensen bindt in plaats van wat ons als mensen verdeelt.’


Mady Omers

CJG-coach

‘Jongeren vertrouwen geven in hun eigen mogelijkheden’


Caroline Sneep

maatschappelijk werker Bemoeizorg

‘Soms worden mensen die er wel degelijk toe doen NIET gezien en gehoord. ’


Jan-Fedde Bakker

hoofd beheer / controller

‘Een goede werkomgeving werkt beter.’


Ruth Hosli

schoolmaatschappelijk werker mbo

‘Waarom moeilijk doen in je eentje als het samen zo veel makkelijker kan.’


Vivian Coenen

lid managementteam

‘Met vertrouwen geef je medewerkers de ruimte om hun werk naar eigen inzicht en deskundigheid in te vullen. Daar zijn ook onze cliënten bij gebaat.’


Jos Titulaer

maatschappelijk werker

‘Ik vind het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te schuiven bij de belevingswereld van de ander. ’


Lenny Sinke

maatschappelijk werker

‘Het is prachtig als het lukt om helder te krijgen waar bij mensen hun kracht ligt.’


Arthur van der Avert

lid managementteam / waarnemend directeur

‘Vernieuwen met oog voor dat wat al goed gaat.’


Coen Michel

directeur/bestuurder

‘De samenleving wordt steeds complexer en daardoor komen steeds meer mensen af en toe in (sociale) problemen. Ik sta aan dek om de groeiende systeemwereld telkens opnieuw terug te snoeien en ik doe dat samen met zowel de gemeente als met onze netwerkpartners.’

IMW helpt balans hervinden

Wij zijn er voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slaagt hun problemen zelfstandig op te lossen. Mensen die voor hulp of bescherming niet kunnen terugvallen op zichzelf of hun directe omgeving.

Of het nu gaat om schulden, eenzaamheid, spanningen in het gezin of problemen met instanties, soms kan alleen professionele ondersteuning een uitweg bieden. In de regio Breda bieden wij die ondersteuning.

meer over onze organisatie

Onze mensen

Onze mensen zijn vakbekwaam en betrokken. Wel gaan wij altijd uit van de eigen regie en verantwoordelijkheid van onze cliënten. Want wij vinden dat mensen pas echt zijn geholpen als ze het weer op eigen kracht redden.

Kom jij ons team versterken?

Vrijwilligers

Wil jij kwetsbare mensen helpen? Meld je dan aan als vrijwillig medewerker!

Aanmelden

Vacatures

Bij ons werken of stage lopen? Kijk dan bij Werk of Stage wat wij jou te bieden hebben.

Werk
Contact opnemen

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!

Meer contactgegevens

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp