Lees voor
IMW

Klachten

Klachtenprocedure

Heb je een klacht?
Onze medewerkers doen hun uiterste best je zo goed mogelijk te helpen.
Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt dan gebruikmaken van onze klachtenprocedure. Een klachtenprocedure is een instrument dat ervoor zorgt dat een serieuze klacht aandacht krijgt en dat naar oplossingen wordt gezocht. Wij zetten ons hiervoor in. 

Als je verschil van mening hebt met een hulp-of dienstverlener, bespreek dit in eerste instantie met hem of haar. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je de klacht voorleggen aan de directeur. Als laatste kun je je klacht richten aan de Klachtencommissie. Deze is zowel in haar oordeelsvorming als in haar positie onafhankelijk van het IMW.

Hoe kun je een klacht indienen?
Je kunt je klacht zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken (bij voorkeur schriftelijk). Je kunt mailen naar info@imwbreda.nl of bellen naar 076 530 58 88.

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat je klacht is en geef aan welke medewerker erbij betrokken is. Beschrijf verder de gebeurtenissen; noem de datum en de plaats en beschrijf ook wat je graag anders zou willen zien. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Na het indienen van de klacht wordt er binnen een week contact met je opgenomen over het verdere verloop van de procedure.

 

 

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp