IMW

Klachten

Klachtenprocedure

Heb je een klacht?
Onze medewerkers doen hun uiterste best je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Heb je een serieuze klacht dan zoeken we samen naar een oplossing.

Als je verschil van mening hebt met een hulp- of dienstverlener, bespreek dit in eerste instantie met hem of haar. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je de klacht voorleggen aan de directeur. Als laatste kun je je klacht richten aan de Klachtencommissie. Deze is zowel in haar oordeelsvorming als in haar positie onafhankelijk van het IMW.

Heb je een klacht over een hulp- of dienstverlener van het IMW die samenwerkt met medewerkers van andere organisaties binnen een samenwerkingsverband, dan wordt deze klacht ook door ons behandelt. Denk daarbij aan medewerkers van het IMW die werken bij en voor: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); de Dorpsteams ABG-gemeenten of Zorg voor elkaar Breda (ZveB).

Hoe kun je een klacht indienen?
Je kunt je klacht zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken (bij voorkeur schriftelijk). Je kunt mailen naar info@imwbreda.nl of bellen naar 076 530 58 88.

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat je klacht is en geef aan welke medewerker erbij betrokken is. Beschrijf verder de gebeurtenissen; noem de datum en de plaats en beschrijf ook wat je graag anders zou willen zien. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Na het indienen van de klacht wordt er binnen een week contact met je opgenomen over het verdere verloop van de procedure.

Onze uitgebreide klachtenprocedure vindt je hier klachtenprocedure.

 

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp