IMW

Disclaimer

Disclaimer uitgaand e-mail verkeer

De informatie die met dit e-mailbericht wordt verzonden is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Ze kan vertrouwelijk materiaal bevatten waarop beroepsgeheim van toepassing is. Indien de ontvanger van dit e-mailbericht niet de geadresseerde is, wordt u er op gewezen dat u geen recht heeft kennis te nemen van de inhoud. Gebruik maken van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding ervan, is verboden.

Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender van het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Het IMW staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Het IMW kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan dit e-mailbericht of mee verzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp