IMW

Informatie voor verwijzers

Wat zijn onze mogelijkheden?

Vragen of overleg?
Wilt u overleggen met een maatschappelijk werker over een cliënt of wilt u weten of wij de hulp bieden die nodig is voor uw cliënt of patiënt, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch met ons overleggen via 076 530 58 88.

Voor overleg met een sociaal raadsman of -vrouw kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 076 524 08 20.

De schoolmaatschappelijk werkers van het mbo zijn via 076 530 58 88 bereikbaar voor overleg.
Met vragen over opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij het CJG.

Wilt u meer informatie over de inzet van een budgetcoach, neemt u dan contact op via e-mail: vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl of bel 076 530 58 88. 

Onze organisatie

Het IMW is een eerstelijns organisatie voor psychosociale hulpverlening en sociaal juridische dienstverlening. Wij worden gesubsidieerd door de gemeenten uit ons werkgebied. Voor cliënten zijn er geen kosten aan onze hulp- en dienstverlening verbonden.
Onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden zijn hbo opgeleid en beroepsgeregistreerd. Medewerkers die bij het CJG en op scholen werkzaam zijn, zijn geregistreerd bij het SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd). De andere maatschappelijk werkers en de sociaal raadslieden bij Registerplein. Daarnaast zijn er rond de 70 vrijwillig medewerkers werkzaam bij het IMW.

Zorg voor elkaar Breda
Wij maken deel uit van het netwerk Zorg voor elkaar Breda waarin Bredase organisaties en de gemeente ervoor zorg dragen dat burgers van Breda die hulp krijgen die zij nodig hebben. 

Hulp aan jeugd en jongeren
Medewerkers van het jeugdteam van het IMW zijn werkzaam als CJG-coach, school-CJG'er, procesregisseur bij het CJG of als schoolmaatschappelijk werker bij een school voor MBO in de regio. Zij werken nauw samen met onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden die in de wijken werkzaam zijn.

Onze werkwijze

Wij werken volgens de methoden van het oplossingsgericht netwerkversterkend werken en Signs of Safety. Veel van onze maatschappelijk werkers zijn tevens systeemgericht opgeleid.

Ons doel is dat cliënten zo snel mogelijk zelf of met behulp van mensen uit hun omgeving weer verder kunnen. Wij bespreken dan ook met onze cliënten welke doelen zij willen bereiken. Wat zij hieraan zelf kunnen bijdragen, hun directe omgeving en wat wij hierin kunnen betekenen. We vinden het belangrijk dat cliënten zelf de regie blijven behouden. Als het nodig is helpen we hen de regie weer terug te krijgen.

Maatschappelijk werk

Het werkgebied voor het maatschappelijk werk omvat de gemeenten Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
In Breda werkt het maatschappelijk werk vanuit Zorg voor elkaar Breda in de vier districten van Breda. In al deze districten is er een open inloopspreekuur in een locatie in de wijk. Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden.
Voor onze hulp- en dienstverlening is geen verwijzing nodig.

Psychosociale crises
Nieuwe psychosociale crises waarbij direct hulp nodig is, worden tijdens openingstijden door maatschappelijk werkers van het Crisisteam overdag (CTO) opgevangen. Het gaat dan onder meer om situaties van huiselijk geweld, uithuiszettingen en afsluiting van gas, water en licht. Het crisisteam is op werkdagen voor overleg te bereiken via het centrale telefoonnummer van het IMW (076 530 58 88).

De Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant (CMW) heeft een regionale functie en verzorgt de psychosociale crisishulpverlening buiten kantoortijd voor het IMW, maar ook voor Trema, Surplus en de WijZijn Traverse Groep. Het CMW werkt nauw samen met politie, Veilig Thuis en de crisisdiensten van GGzBreburg en GGz Westelijk Noord-Brabant. Het CMW kan niet rechtstreeks worden ingeschakeld maar wordt opgeroepen door politie of Veilig Thuis.

Psychosociale hulp bij schulden (PHS)
Bij ernstige schuldenproblematiek worden cliënten begeleid door maatschappelijk werkers van het team PHS. Zij werken nauw samen met medewerkers van de Kredietbank West-Brabant en ATEA.

Sociaal Raadsliedenwerk

Medewerkers van het Sociaal Raadsliedenwerk bieden sociaal juridische dienstverlening. Zij werken op afspraak in de vier districten van Breda en zijn bereikbaar via 076 524 08 20.

Bemoeizorg

De samenleving kent mensen met een complexe, meervoudige problematiek die eigenlijk hulp of zorg nodig hebben maar deze mijden. In het verleden zijn zij vaak afgehaakt binnen de hulpverlening. Vanuit het Bemoeizorgteam worden deze zogenoemde ‘zorgwekkende zorgmijders’ benaderd, begeleid en zo mogelijk naar de reguliere hulpverlening geleid. Met andere woorden: dit team vindt, bindt en leidt toe naar zorg en hulp.
In het Bemoeizorgteam werkt het IMW samen met Novadic-Kentron, Ggz Breburg en de GGD. Aanmelden kan via het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD.

Budgetcoach

Een budgetcoach is een vrijwillig medewerker die (praktische) hulp biedt aan inwoners van Breda met (dreigende) financiële problemen. De begeleiding is coachend van aard en gericht op financiële zelfredzaamheid.
De budgetcoach neemt samen met de cliënt de post door en ordent deze. Waar nodig wordt de cliënt ondersteund bij het afhandelen van correspondentie. Daarnaast worden, samen met de cliënt, de inkomsten en uitgaven op een rij gezet. En wordt gekeken in hoeverre gebruik gemaakt wordt van bestaande regelingen en voorzieningen. Afhankelijk van de situatie van de cliënt kunnen de schulden in kaart gebracht worden voor een verdere oplossing van de schuldenproblematiek. De begeleiding van een budgetcoach vindt bij de cliënt thuis plaats. 
Aan de begeleiding zijn geen kosten aan verbonden.

Een budgetcoach werkt altijd onder de verantwoordelijkheid van een hulpverlener. Als hulpverlener kunt u een budgetcoach aanvragen voor uw cliënt. Er wordt dan een intakegesprek gepland tussen u als hulpverlener, de budgetcoach en een intakebegeleider. Tijdens deze intake worden afspraken gemaakt over het doel van de ondersteuning en de wijze van samenwerking en terugkoppeling.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp