IMW

Meer over onze organisatie

Naam

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda en omstreken (IMW Breda).

Missie

Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale hulpverlening en sociaaljuridische dienstverlening die zich in samenwerking met anderen richt op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen.

Het is onze droom dat iedereen de wereld aankan. 

Visie

We geloven dat lastigheden bij het leven horen. Het IMW is er voor mensen die op die momenten tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken. Jij zoekt samen met ons naar een blijvende oplossing die past in jouw wereld.

We beloven dat we jou ondersteunen om samen een blijvende oplossing te vinden voor jouw hulpvraag. Dat doen we door gratis onze kennis en samenwerkingspartners in te zetten. Zodat jij, eventueel met hulp van jouw omgeving, weer verder kunt.

Uitgangspunten

Wij laten ons bij onze hulp en ondersteuning leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet
  • Eigen verantwoordelijkheid en kracht van de mens
  • Behoud van eigen regie
  • Een zo optimaal mogelijke graad van participatie
  • Vakbekwame medewerkers
  • Eén huishouden, één plan, één regisseur
  • Werken in netwerken
  • Oog voor ontwikkelingen en knelpunten in de samenleving
  • Gericht op te realiseren maatschappelijke baat

Samenwerkingsverbanden
Samen met partnerorganisaties bereiken we meer voor (tijdelijk) kwetsbare mensen in Breda en omgeving. Dat doen we in verschillende samenwerkingsverbanden. Onder andere Zorg voor elkaar Breda, CJG Breda, ABG Dorpsteams, PMW/RUPS en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

IMW is ook partner van Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda. Dat is een samenwerkingsverband dat is gericht op de aanpak van complexe multi-problematiek. Wanneer het nodig is dat meerdere partners samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid, dan kan dit in het zorg- en veiligheidshuis. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsconvenant en de afspraken over het delen van (persoons) gegevens zijn vastgelegd in een privacy protocol. Voor meer informatie over het zorg- en veiligheidshuis verwijzen wij u naar de website.

Bestuurssamenstelling

Bestuurder a.i. (drs) P. Notten

Raad van Toezicht

Mw. C. Verberne (voorzitter);
Dhr. P. van Driel;
Dhr. W. Weeterings;
Dhr. Th. Quaijtaal;
Mw. D. Maas

 

 

 

 

ANBI

Het IMW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN
002887009

Kamer van Koophandel
41102189

Beloningsbeleid
Volgens de CAO Sociaal Werk.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp