IMW

Meer over onze organisatie

Naam

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda en omstreken (IMW Breda).

Missie

Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale hulpverlening en sociaaljuridische dienstverlening die zich in samenwerking met anderen richt op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen.

Visie

De meeste mensen leven naar tevredenheid, ontwikkelen zich en zijn goed in staat als ze geconfronteerd worden met moeilijkheden deze zelf aan te pakken. Al dan niet met behulp van mensen uit hun directe omgeving. Een kleine groep lukt dat niet, waardoor er tijdelijk of over een langere periode onbalans ontstaat. Aan hen bieden we professionele hulp- en dienstverlening.

Uitgangspunten

Wij laten ons bij onze hulp en ondersteuning leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet
  • Eigen verantwoordelijkheid en kracht van de mens
  • Behoud van eigen regie
  • Een zo optimaal mogelijke graad van participatie
  • Vakbekwame medewerkers
  • Eén huishouden, één plan, één regisseur
  • Werken in netwerken
  • Oog voor ontwikkelingen en knelpunten in de samenleving
  • Gericht op te realiseren maatschappelijke baat

Samenwerkingsverbanden
Samen met partnerorganisaties bereiken we meer voor (tijdelijk) kwetsbare mensen in Breda en omgeving. Dat doen we in verschillende samenwerkingsverbanden. Onder andere Zorg voor elkaar Breda, CJG Breda, ABG Dorpsteams, PMW/RUPS en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

IMW is ook partner van Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda. Dat is een samenwerkingsverband dat is gericht op de aanpak van complexe multi-problematiek. Wanneer het nodig is dat meerdere partners samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid, dan kan dit in het zorg- en veiligheidshuis. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsconvenant en de afspraken over het delen van (persoons) gegevens zijn vastgelegd in een privacy protocol. Voor meer informatie over het zorg- en veiligheidshuis verwijzen wij u naar de website.

Bestuurssamenstelling

Bestuurder (drs) C. Michel

Raad van Toezicht

Mw. C. Verberne (voorzitter);
Dhr. P. van Driel;
Mw. M.P. Heerkens;
Mw. I.L.M. Scheifes-Coenen;
Mw. D. Maas

 

 

 

 

ANBI

Het IMW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN
002887009

Kamer van Koophandel
41102189

Beloningsbeleid
Volgens de CAO Sociaal Werk.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp