IMW

Meer over onze organisatie

Ons managementteam

Wil je meer weten over ons managementteam? bekijk hieronder hun verhaal.

Arthur van der Avert

"Vernieuwen met oog voor dat wat al goed gaat."

Jan-Fedde Bakker

"Een goede werkomgeving werkt beter."

Jeroen Berkhout

"Mijn drive is iets te kunnen bijdragen aan het verminderen van kwetsbaarheid."

Marijke den Hollander

"Competenties bundelen en samen tot mooie resultaten komen."

Millie Broers

Vivian Coenen

"Met vertrouwen geef je medewerkers de ruimte om hun werk naar eigen inzicht en deskundigheid in te vullen. Daar zijn ook onze cliënten bij gebaat."

Naam

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda en omstreken (IMW Breda).

Missie

Wij zijn er voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slagen hun problemen zelfstandig op te lossen. Mensen die voor hulp of bescherming niet kunnen terugvallen op zichzelf of hun directe omgeving.

Of het nu gaat om schulden, eenzaamheid, spanningen in het gezin of problemen met instanties, soms kan alleen professionele ondersteuning een uitweg bieden. In de regio Breda bieden wij die ondersteuning. Dat doen we met vrijwillige medewerkers waar het kan en met betaalde krachten waar het moet. En natuurlijk in nauwe samenwerking met anderen.

Onze drempel is laag, onze hulp uitstekend en onze medewerkers zijn vakbekwaam en betrokken. Maar wij gaan altijd uit van de eigen regie en verantwoordelijkheid van onze cliënten. Want wij vinden dat mensen pas echt zijn geholpen als ze het weer op eigen kracht redden.

Visie

De meeste mensen leven naar tevredenheid, ontwikkelen zich en zijn goed in staat als ze geconfronteerd worden met moeilijkheden deze zelf aan te pakken. Al dan niet met behulp van mensen uit hun directe omgeving. Een kleine groep lukt dat niet. Zij hebben geen of een beperkt netwerk, missen de mogelijkheden om zich te ontwikkelen of bevinden zich in een omgeving die niet goed is voor hun welzijn. Dit maakt hen kwetsbaar. Door een belangrijke gebeurtenis kan ook iemand, die voor die tijd goed functioneerde, tijdelijk in onbalans raken. De draaglast is dan groter dan de draagkracht. Voor kortere of wat langere periode kan ondersteuning nodig zijn.

Uitgangspunten

Wij laten ons bij onze hulp en ondersteuning leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet
  • Eigen verantwoordelijkheid en kracht van de mens
  • Behoud van eigen regie
  • Een zo optimaal mogelijke graad van participatie
  • Vakbekwame medewerkers
  • Eén huishouden, één plan, één regisseur
  • Werken in netwerken
  • Oog voor ontwikkelingen en knelpunten in de samenleving
  • Gericht op te realiseren maatschappelijke baat.

Bestuurssamenstelling

Bestuurder dhr. J.C.J. Berkhout

Raad van Toezicht

Mw. I.L.M. Scheifes-Coenen (voorzitter);
Dhr. P. van Driel;
Mw. M.P. Heerkens;
Mw. J. Verbiesen; 
Mw. C. Verberne

ANBI

Het IMW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN
002887009

Kamer van Koophandel
41102189

Beloningsbeleid
Volgens de CAO Sociaal Werk.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media


Acute
hulp