IMW

Bemoeizorg

Als iemand niet uit zichzelf om hulp vraagt

Mensen kunnen ernstige problemen hebben maar niet uit zichzelf om hulp vragen. Bijvoorbeeld bij verwaarlozing, eenzaamheid en afzondering, psychiatrische problemen, verslaving en gebrek aan geld voor de eerste levensbehoeften. Ook geluids- of stankoverlast kunnen signalen zijn dat er iets aan de hand is. 

Herken je dit bij iemand in je omgeving? En weet je niet hoe je ermee om kunt gaan? Dan kun je 24 uur per dag contact opnemen met het Meldpunt Crisiszorg via 0800-5099.
Het Team Bemoeizorg kan dan worden ingeschakeld. Hierin werken IMW, Novadic-Kentron (verslavingszorg), Ggz Breburg (geestelijke gezondheidszorg) en de GGD samen.
Medewerkers van dit team benaderen en begeleiden mensen die zelf geen hulp vragen maar wel hulp nodig hebben. Ze proberen hen in contact te brengen met die zorg- en hulpverleners die zij nodig hebben.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp