IMW
terug naar overzicht

Nieuwe directeur-bestuurder IMW Breda

Nieuwe directeur-bestuurder IMW Breda benoemd

Coen Michel is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda. Per 1 april neemt hij het stokje over van Jeroen Berkhout die met pensioen gaat na 41 dienstjaren waarvan 25 als directeur-bestuurder.

Coen Michel wordt gedreven door de inhoud en werkt graag samen met de collega’s in de organisatie en met externen van andere organisaties. Hij is zeer gemotiveerd om het beleid voor kwetsbare mensen, dat hij namens de gemeente Breda mede heeft mogen vormgeven, in de praktijk uit te voeren. De Raad van Toezicht van het IMW heeft er het volste vertrouwen in dat het IMW als organisatie, met Coen Michel als directeur-bestuurder, daarin een voortrekkersrol zal blijven spelen.

“Met zijn kennis over en ervaring met het sociaal domein in Breda is Coen Michel de ideale kandidaat voor de functie”, vertelt voorzitter van de Raad van Toezicht Jolanda Verbiesen. “Bij zijn huidige werkgever, de gemeente Breda, heeft hij bovendien laten zien een verbinder te zijn die in staat is goede werkrelaties op te bouwen en oog te hebben voor de menselijke kant van beleid.”


“Dé uitdaging van Nederland is op dit moment volgens mij het overbruggen van de kloof tussen enerzijds kwetsbare mensen die het niet helemaal op eigen kracht redden in onze complexe samenleving en anderzijds onze groeiende systeemwereld. Ik wil me blijven inzetten om het zorg- en welzijnswerk verder te ontwikkelen”, zo licht Coen Michel zijn overstap toe. “De insteek om dat voor elkaar te krijgen verschuift momenteel steeds meer van zorginstellingen naar het werk dat maatschappelijke organisaties verzetten. En de samenwerking daartussen. Dáár is het verschil te maken.”

Op dit moment is Coen Michel ketenmanager Maatschappelijke ondersteuning bij gemeente Breda. Daar draagt hij ambtelijk de eindverantwoordelijkheid voor de portefeuille Zorg & Welzijn en is lid van het managementteam.

Gerelateerde nieuwsberichten

Vacature Social Workers

Breda zoekt met spoed: Twee Sociaal Werkers die zich willen inzetten voor de uit Oekraïne gevluchte mensen die nu in Breda verblijven (of die collega’s hiervoor kunnen vrijspelen door reguliere werkzaamheden over te nemen) Ervaren, generalistisch, improviserend en goed gegrond in de Bredase n...

lees dit artikel

Sluiting rondom feestdagen

Vrijdag 24 en 31 december is ons kantoor vanaf 15.30 uur gesloten.

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp