IMW
terug naar overzicht

Nieuwe directeur-bestuurder IMW Breda

Nieuwe directeur-bestuurder IMW Breda benoemd

Coen Michel is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda. Per 1 april neemt hij het stokje over van Jeroen Berkhout die met pensioen gaat na 41 dienstjaren waarvan 25 als directeur-bestuurder.

Coen Michel wordt gedreven door de inhoud en werkt graag samen met de collega’s in de organisatie en met externen van andere organisaties. Hij is zeer gemotiveerd om het beleid voor kwetsbare mensen, dat hij namens de gemeente Breda mede heeft mogen vormgeven, in de praktijk uit te voeren. De Raad van Toezicht van het IMW heeft er het volste vertrouwen in dat het IMW als organisatie, met Coen Michel als directeur-bestuurder, daarin een voortrekkersrol zal blijven spelen.

“Met zijn kennis over en ervaring met het sociaal domein in Breda is Coen Michel de ideale kandidaat voor de functie”, vertelt voorzitter van de Raad van Toezicht Jolanda Verbiesen. “Bij zijn huidige werkgever, de gemeente Breda, heeft hij bovendien laten zien een verbinder te zijn die in staat is goede werkrelaties op te bouwen en oog te hebben voor de menselijke kant van beleid.”


“Dé uitdaging van Nederland is op dit moment volgens mij het overbruggen van de kloof tussen enerzijds kwetsbare mensen die het niet helemaal op eigen kracht redden in onze complexe samenleving en anderzijds onze groeiende systeemwereld. Ik wil me blijven inzetten om het zorg- en welzijnswerk verder te ontwikkelen”, zo licht Coen Michel zijn overstap toe. “De insteek om dat voor elkaar te krijgen verschuift momenteel steeds meer van zorginstellingen naar het werk dat maatschappelijke organisaties verzetten. En de samenwerking daartussen. Dáár is het verschil te maken.”

Op dit moment is Coen Michel ketenmanager Maatschappelijke ondersteuning bij gemeente Breda. Daar draagt hij ambtelijk de eindverantwoordelijkheid voor de portefeuille Zorg & Welzijn en is lid van het managementteam.

Gerelateerde nieuwsberichten

Persbericht jaarverslag 2020

Verwachtte stijging hulpvragen maatschappelijk werk blijft tot nu toe uit De coronacrisis zorgde in 2020 nauwelijks voor een daling of een stijging van het aantal cliënten van het maatschappelijk werk in Breda. Dat blijkt uit het jaarverslag van IMW Breda. “De lichte daling van contactmomenten...

lees dit artikel

Pilot praktische handreiking na overlijden van een naaste

Wanneer een naaste komt te overlijden, moet er vaak veel geregeld worden en dat lukt niet iedereen zelf. Vandaar dat in samenwerking met Sociaal Raadslieden Werk en de Vrijwillig Medewerkers een pilot is gestart: ‘Praktische handreiking na overlijden van een naaste’ Samen met de cliënt ...

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp