IMW
terug naar overzicht

IMW Breda vreest toename kansenongelijkheid door bezuinigingen gemeente Breda

Gemeente Breda heeft plannen om met ingang van 2024 te snijden in het aanbod van voorzieningen op het terrein van welzijn, armoedebestrijding en dienstverlening. Hierdoor is de kans groot dat onder meer na ruim 40 jaar het Sociaal Raadsliedenwerk uit Breda verdwijnt. Waardoor Bredanaars met financiële problemen en problemen met instanties niet meer snel en laagdrempelig de juiste hulp krijgen. Het gevolg is volgens IMW een forse stap terug in het bestrijden van armoede en kansengelijkheid in Breda. Het veroorzaakt een nog verder dalend vertrouwen in de overheid.


Het Sociaal Raadsliedenwerk Breda (SRW) beantwoordt elk jaar zo’n 5.000 hulpvragen over het aanvragen van toeslagen en uitkeringen, kwijtschelden van (gemeentelijke) belastingen, het niet begrijpen van brieven en formulieren en problemen met instanties. “Door de toegenomen complexiteit van onze samenleving, zijn er steeds meer mensen die het niet meer begrijpen. Daardoor weten ze niet welke regelingen er zijn, op welke ze aanspraak kunnen maken en vooral: hoe je dat moet doen. Daardoor komen ze in de problemen of lopen ze oplossingen mis. Deze mensen kunnen in Breda al 40 jaar gratis terecht bij het SRW die hen objectief en onafhankelijk helpen”, aldus een bezorgde Coen Michel, directeur-bestuurder van IMW Breda waar het SRW is ondergebracht. “Als mensen niet meer terechtkunnen bij onze raadslieden, zullen hun problemen en schulden alleen maar groter worden”, vervolgt Michel. “Deze mensen verdwijnen dan namelijk grotendeels onder de radar, want door schaamte, wantrouwen en miscommunicatie vinden ze niet hun weg binnen de reguliere gemeentelijke dienstverlening. Daardoor gaan problemen woekeren, en komen deze mensen pas weer in beeld op het moment dat de problemen verder geëscaleerd zijn.”

 

Hij geeft een voorbeeld: “Een vrouw met twee kleine kinderen werd in de steek gelaten door haar vriend, de vader van hun kinderen. Zelf had ze geen baan, geen familie die haar kon helpen en ze kon haar huur niet betalen. Ze klopte gefrustreerd bij ons aan omdat ze door diverse administratieve redenen geen uitkering kon aanvragen. Door haar hierbij en met het aanvragen van toeslagen te ondersteunen, heeft ze een nieuw begin gemaakt. Inmiddels heeft ze opvang voor haar kinderen, werk en een nieuwe woning gevonden en redt ze zich prima samen met haar kinderen.”  

 

Sluiting dreigt ook voor de plek waar Bredanaars met ernstige financiële problemen psychosociale ondersteuning vinden. Daarbij gaat het vaak om mensen voor wie door hoge schulden en afbetalingsproblemen huisuitzetting dreigt. Al jarenlang ondersteunen deze maatschappelijk werkers hun cliënten met het weer op de rit krijgen van hun financiën en leven. “Om daaraan te werken moeten eerst de acute problemen zoals huisuitzetting en afsluiting van gas, elektra en water voorkomen worden”, legt Michel uit. “Als de stress over financiën is afgenomen, dan kan gewerkt worden aan de onderliggende persoonlijke problemen, want die zijn er bij ernstige schulden bijna altijd.”


Onbegrijpelijke keuze

“In een tijd waarin de kranten vol staan over de toenemende armoede in Nederland, over de 2 miljard die het Rijk vrijmaakt om deze toename te stoppen, over het helpen van mensen die hun weg niet kunnen vinden in alle toeslagen en regelingen én over het afnemende vertrouwen in de overheid, is deze bezuiniging gewoon een heel slecht idee”, stelt Michel. “Het voorgenomen besluit staat haaks op wat in Breda zo hard nodig is om te werken aan bestaanszekerheid en kansengelijkheid. De toeslagen gaan omhoog, maar steeds minder mensen zullen in staat zijn ze daadwerkelijk toegekend te krijgen als ze daar geen ondersteuning voor kunnen vinden. Zo schiet Breda niks op met de landelijke maatregelen. Onbegrijpelijk”, zucht Michel. “80% van de mensen die naar ons toekomen, wonen in wat de gemeente ‘een kwetsbare wijk’ noemt. Terwijl diezelfde gemeente aangeeft juist méér te willen investeren in de ondersteuning van deze wijkbewoners.” Dat beloofde de gemeente door ondertekening van het  ‘Pact van Breda deel 3’, dit voorjaar.

 

Kostenbesparend
Een bezuiniging op het SRW en het maatschappelijk werk, leidt volgens Michel bovendien ook juist tot méér kosten voor de belastingbetaler. “Om een paar voorbeelden te noemen: we helpen mensen sneller uit moeilijke situaties zoals werkloosheid, armoede of dreigende dakloosheid. Dit voorkomt een hoop maatschappelijke kosten zoals onnodige uitkeringen, moeilijke juridische procedures, stressvolle huisuitzettingen, dure maatschappelijke opvang en specialistische zorgkosten. Bovendien regelen en bemiddelen we vaak zonder tussenkomst van dure advocaten. Door mensen te ondersteunen hun leven weer op de rit te krijgen, betekent dat uiteindelijk minder uitkeringen, minder kans op criminaliteit en meer mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving. Een gezondere en gelijkwaardigere samenleving.”

 

Gelijke kansen voor iedereen
“Ook medewerkers van bijvoorbeeld de Voedselbank en de Kredietbank met wie we intensief samenwerken, zijn niet te spreken over het voornemen van het gemeentebestuur. Je kunt niet één deel wegsnijden zonder dat ook de overige hulpverlening daardoor achteruit holt. We dreigen in Breda helaas een stap terug te zetten in plaats van vooruit. Daarom vragen we de gemeente te borgen dat deze dienst- en hulpverlening niet verloren gaat voor Breda. Zodat onze sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers zich kunnen blijven inzetten voor een sociaal en vitaal Breda met gelijke kansen voor iedereen.”

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Jaarverslag 2023: Van waarde

Van waarde zijn. Voor onze cliënten, voor de inwoners van West-Brabant die onze hulp- en dienstverlening nodig hebben, voor elkaar, voor onze partners, voor de samenleving. Hoe zijn we als IMW Breda van waarde voor de inwoners van West-Brabant? Wat deden we in 2023 om ons steentje bij te dragen? Direc...

lees dit artikel

IMW Breda verder met interim-bestuurder Peter Notten

IMW Breda heeft na het vertrek van directeur-bestuurder Coen Michel gekozen voor een tijdelijke bestuurder. Met ingang van maandag 4 december gaat Peter Notten bij ons aan de slag als interim directeur-bestuurder. Catharine Verberne, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De samenleving is volop...

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp