IMW

Vroeg Eropaf Breda

Vroeg Eropaf Breda

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening. Bijna één op de zes huishoudens in Nederland heeft risicovolle of problematische schulden en ontvangt geen schuldhulpverlening. Als we ervan uitgaan dat dit ook geldt voor Breda, dan betekent dat dat ruim 13.000 huishoudens met schulden in Breda niet in beeld zijn en mogelijk wel hulp kunnen gebruiken.

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom starten de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het IMW met de pilot Vroeg Eropaf Breda. In deze pilot slaan deze lokale partners de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel ‘op de rit’ te krijgen.

Vragen en antwoorden

Welke partijen werken in deze pilot samen?
De gemeente Breda werkt samen met de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het IMW in Vroeg Eropaf Breda.
De signalen van betalingsproblemen kunnen van de corporaties en van andere organisaties komen, namelijk energiebedrijf Ennatuurlijk, waterschap Brabant Water en zorgverzekeraars CZ en coöperatie VGZ.

Er wordt gesproken over een pilot. Wanneer loopt de pilot?
De pilot loopt gedurende 1 jaar. De pilot start in februari 2018 en loopt tot februari 2019.

Wie wordt benaderd?
Mensen die bij twee of meer organisaties (die deelnemen aan de pilot) een betalingsachterstand van een afgesproken bedrag hebben. Deze bedragen zijn per organisatie anders.

Wat kan ik verwachten?
Wanneer de gemeente een signaal ontvangt dat er bij twee of meer organisaties een betalingsprobleem is ontstaan, zal een maatschappelijk werker of schulphulpverlener bij je op bezoek komen. Hij of zij gaat graag met je in gesprek over het betalen van je belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. Je kunt ook je vragen stellen over je financiën of andere zaken waar je tegenaan loopt. De maatschappelijk werker of schuldhulpverlener zal je ondersteunen en zorgen dat je zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

Is deelname verplicht?
Deelname is niet verplicht. Het doel is om je te helpen. Als je geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kun je dat aangeven.

Kan ik mijzelf aanmelden?
Lukt het je niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kun je hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die jou de factuur heeft gestuurd. Mogelijk kun je een betalingsregeling afspreken. Je kunt ook contact opnemen met de Kredietbank of met het IMW in Breda. Zij kunnen je helpen om je financiën weer op de rit te krijgen.

Voldoet de aanpak aan de wetgeving omtrent privacy?
Ja. De Bredase woningcorporaties en de deelnemende energiebedrijven en zorgverzekeraars geven betalingsachterstanden door in een beveiligde databank. De gemeente krijgt hieruit een melding als iemand aan twee of meer organisaties de rekeningen niet heeft betaald. Dat gebeurt op een veilige manier en uitsluitend noodzakelijke gegevens worden gedeeld. De betreffende inwoner wordt vervolgens door een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker benaderd. Alleen deze hulpverleners hebben inzage in de persoonsgegevens.
Inwoners kunnen bij hun woningcorporatie, energiebedrijf en/of zorgverzekeraar bezwaar maken tegen de gegevensuitwisseling. En op het moment dat hulp wordt aangeboden, kan de inwoner ervoor kiezen om de hulp wel of niet te aanvaarden en wel of niet toestemming te geven voor verdere gegevensdeling.

 

 

 

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp