IMW

Aanvraagformulier voor budgetcoach

Informatie ten behoeve van het invullen van het aanvraagformulier budgetcoach

Algemene informatie

 • Dit formulier is de basis voor de opdracht voor de budgetcoach en de samenwerking tussen hulpverlener en budgetcoach tijdens het budgetcoachtraject.
 • De hulpverlener is eindverantwoordelijk in het gehele hulpverleningstraject inclusief het budgetcoachtraject.
 • De hulpverlener is bereikbaar en geeft ondersteuning aan de budgetcoach als dit nodig is. 
 • Informatie die voor één van de partijen van belang is wordt uitgewisseld. 
 • Hulpverlener en budgetcoach evalueren (eventueel samen met de cliënt) regelmatig over de voortgang en de samenwerking.
 • Bij afronding of bij het beëindigen van de inzet van de budgetcoach evalueren hulpverlener en budgetcoach het gehele budgetcoachtraject. 
 • De hulpverlener mailt het eindevaluatieformulier naar het secretariaat van de budgetcoaches: vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl

 

Standaardtaken van de budgetcoach:

 • Helpen bij het openen, ordenen en opbergen van de post; 
 • Daaruit voortkomende vragen helpen te formuleren en eventueel in actiepunten omzetten; 
 • Overzicht creëren op het gebied van financiën (budgetplan, begroting, eventueel schulden);
 • Vanuit het budgetplan helpen rond maand- c.q. weekgeld een huishoudboekje te maken en het gebruik daarvan inoefenen; 
 • Eventueel vanuit een totaaloverzicht van de financiële situatie helpen een rekening te openen. voor vaste kosten en een voor overige kosten;
 • Ondersteuning bij benutting van regelingen en voorzieningen, bekijken/aanvragen/volgen 
  (zoals toeslagen, plaatselijke regelingen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen e.d.);
 • Signaleren en doorgeven aan hulpverlener van zorgpunten/vraagpunten betreffende de cliënt; 
 • Helpen documenten opzoeken/aanvragen/kopiëren t.b.v. aanvraag schuldregeling;
 • Helpen documenten opzoeken/aanvragen/kopiëren t.b.v. aanvraag beschermingsbewind;
 • Overige specifieke taken.

 

Administratie en financiën:

 • Is de administratie al dan niet geordend?
 • Heeft cliënt overzicht over zijn financiën?
 • Welke overzichten moeten er evt gemaakt worden (budgetplan, schulden, begroting enz.)
 • Is er een vorm van budgetbeheer, zo ja welke?
 • Houdt cliënt een huishoudboekje bij?
 • Zijn de toeslagen op orde? Moet de budgetcoach dit controleren?
 • Maakt cliënt gebruik van toepasselijke voorzieningen, moet de budgetcoach dit controleren?
 • Zijn er (problematische) schulden? Hoe worden deze aangepakt?
 • Lopen er betalingsregelingen?
 • Zijn er acute zaken die als eerste aangepakt moeten worden?

 

Motivatie en leerbaarheid van de cliënt:

 • Wat is de reden van de cliënt zelf dat hij wil veranderen?
 • Heeft de cliënt inzicht in het ontstaan van zijn financiële problematiek?
 • Indien de motivatie niet voldoende is, hoe wordt dit aangepakt?
 • Wat is het advies van de hulpverlener m.b.t. de benaderingswijze naar de cliënt toe?
 • Beschikt cliënt over voldoende vaardigheden voor het voeren van financiële huishouding?
 • Hoe schat de hulpverlener de leerbaarheid van cliënt in m.b.t. zelfredzaamheid?
 • Is cliënt actief, afspraken nakomend, opdrachten uitvoerend?
 • Is cliënt voldoende weerbaar tegen omgevingsinvloeden?

 

Werkomgeving voor de budgetcoach:

 • Laat de huiselijke situatie de uitvoering van het budgetcoachen toe? Denk aan: veiligheid, ruimte, hygiënische omstandigheden, invloed van partner of kinderen e.d..
 • Zijn er huisdieren, zo ja welke?
 • Wordt er gerookt in bijzijn van de budgetcoach? Als er gerookt wordt, welke afspraken kunnen daar over gemaakt worden?
 • Welke dagen is de cliënt doorgaans beschikbaar?\
 • Heeft cliënt voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke budgetcoach?
 • Is er sprake van verslavingsproblematiek? (contra-indicatie)?
 • Spreekt de cliënt voldoende Nederlands of Engels? Indien nee, welke taal dan wel en is er eventueel een tolk beschikbaar?

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp