IMW
terug naar overzicht

Sociaal Raadsliedenwerk behouden voor Breda

Het Sociaal Raadsliedenwerk en de hulpverlening bij complexe schulden blijven behouden voor Breda. Het voortbestaan van deze vormen van dienst- en hulpverlening stond op de tocht. Door bezuinigingsplannen van de gemeente om te snijden in het aanbod van voorzieningen op het terrein van welzijn, armoedebestrijding en dienstverlening.  
 

Vrij snel na ons signaal hebben we gemerkt dat de gemeente zelf ook in haar maag zat met deze kwestie. De afgelopen weken zijn we goed in contact gebleven met elkaar en we zijn dankbaar dat de gemeente het alsnog mogelijk maakt dat we ons werk voor de meest kwetsbare inwoners van Breda kunnen voortzetten.

 

5.000 hulpvragen 
Wij uitten een aantal weken geleden onze zorgen over de besparing die onder andere betekende dat vanaf 2024 elk jaar zo’n 5.000 hulpvragen niet meer beantwoord konden worden. Daarbij gaat het om het aanvragen van toeslagen en uitkeringen, kwijtschelden van (gemeentelijke) belastingen, het niet begrijpen van brieven en formulieren en problemen met instanties. Sluiting dreigde ook voor de plek waar inwoners van Breda met ernstige financiële problemen psychosociale ondersteuning vinden. Mensen voor wie door hoge schulden en afbetalingsproblemen huisuitzetting dreigt.  

 

Er moet nog veel gebeuren 
Niet alleen zijn we blij met de constructieve samenwerking met de gemeente, we zijn ook dankbaar voor alle steunbetuigingen van andere organisaties. De steun van collega’s van partnerorganisaties heeft ons gesterkt en toont waardering voor het werk dat we doen voor onze cliënten. Maar het meest dankbaar zijn we natuurlijk dat we ons werk voor de meest kwetsbaren in onze samenleving voort kunnen zetten. Want er moet nog zoveel gebeuren op het gebied van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Een deel van de mensen die in de problemen zitten, komt er nou eenmaal niet zonder professionele hulp uit. En die hulp kost geld, maar hiervan wegkijken kost uiteindelijk de samenleving nog veel meer.

 

Gezonde gelijkwaardige samenleving 
Daarmee doelen we op de maatschappelijke kosten zoals onnodige uitkeringen, moeilijke juridische procedures, stressvolle huisuitzettingen, dure maatschappelijke opvang en specialistische zorgkosten. Door mensen te ondersteunen hun leven weer op de rit te krijgen, betekent dat uiteindelijk meer mensen die goed kunnen rondkomen met hun inkomen, minder uitkeringen, minder kans op criminaliteit en meer mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving. Een gezondere en gelijkwaardigere samenleving.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Jaarverslag 2023: Van waarde

Van waarde zijn. Voor onze cliënten, voor de inwoners van West-Brabant die onze hulp- en dienstverlening nodig hebben, voor elkaar, voor onze partners, voor de samenleving. Hoe zijn we als IMW Breda van waarde voor de inwoners van West-Brabant? Wat deden we in 2023 om ons steentje bij te dragen? Direc...

lees dit artikel

IMW Breda verder met interim-bestuurder Peter Notten

IMW Breda heeft na het vertrek van directeur-bestuurder Coen Michel gekozen voor een tijdelijke bestuurder. Met ingang van maandag 4 december gaat Peter Notten bij ons aan de slag als interim directeur-bestuurder. Catharine Verberne, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De samenleving is volop...

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp