IMW

Ouderschap na scheiding

Bemiddeling bij de omgang van gescheiden ouders met hun kinderen

Ouderschap houdt nooit op. Als je als partners uit elkaar gaat, blijf je allebei verantwoordelijk voor je kind. Na de scheiding moet je opnieuw met elkaar afspreken hoe je het ouderschap organiseert. Wij noemen dit ouderschapsreorganisatie (ORO).

Als ouders uit elkaar gaan betekent dit voor kinderen verlies op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld niet meer als gezin samenwonen en het veranderde contact tussen ouders. Of belangrijke momenten in het leven van een kind die niet meer worden gedeeld. Of vader of moeder maar af en toe zien en het verdriet hierover. Soms moeten kinderen verhuizen en naar een andere school.

Voor een kind is het belangrijk om met beide ouders een zinvolle relatie te houden. Conflicten en ruzies tussen ouders die ook na de scheiding voortduren, zijn belastend en schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Zoeken naar oplossingen om het zo goed mogelijk voor de kinderen te regelen vraagt van beide ouders veel geduld en creativiteit.

Voor een kind is het waardevol te voelen en te weten dat de ouders samenwerken om dit bereiken. Ook is het belangrijk dat een kind steun krijgt van beide ouders. Vooral voor minderjarige kinderen is het belangrijk dat ouders goede afspraken maken. Dat kunnen afspraken zijn over bijvoorbeeld uitwisseling van informatie over het kind, de omgangsregeling, schoolzaken en medische zaken.

Aanmelden
Zijn jij en je partner  uit elkaar en lukt het niet om samen te overleggen over je kind? Meld je dan aan voor een bemiddelingstraject. Dat kan door ons te bellen (076 530 58 88) of een mail te sturen naar antwoord@imwbreda.nl onder vermelding van ORO. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Het CJG, de huisarts, een advocaat, Wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming of anderen kunnen ouders ook naar ons verwijzen. Voor de bemiddeling ontvangt het IMW subsidie van de gemeentes Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Onze uitgangspunten
Een belangrijk doel van de bemiddeling is dat er rust en duidelijkheid komt. De ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. De stem van het kind is dus van belang. Als het nodig en mogelijk is, gaan we in gesprek met het kind. Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. We verwachten van ouders dat zij bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan om tot afspraken te komen.

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp