IMW

Nieuws

Vragen en dilemma's na persconferentie 19 mei

Op 19 mei kondigde de regering aan dat sommige maatregelen tegen het coronavirus voor kinderen en jongeren versoepeld worden. Dit betekent dat er meer ruimte is om zelf keuzes te maken. Het betekent echter ook dat op veel vragen niet een eenvoudig 'ja, dat mag' of 'nee, dat mag niet' bestaat. Hoe maak je d...

lees dit artikel

Huiselijk geweld en het Coronavirus: verhalen uit de praktijk in West-Brabant

Op initiatief van het Regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant is een compilatie gemaakt van vlogs van professionals en ervaringsdeskundigen. Zij vertellen hoe zij in deze Corona tijd bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun werkzaamheden uitvoeren. Ook komen Miran...

lees dit artikel

Jaarverslag 2019: transformatie CJG en nieuw Meldpunt Crisiszorg en Dorpsteams ABG-gemeenten

In 2019 hielp het maatschappelijk werk ruim 2.200 Bredanaars met bijvoorbeeld schulden, huiselijk geweld en verwerking van echtscheiding. 1.470 mensen deden een beroep op het Sociaal raadsliedenwerk met vragen over en problemen met regels en instanties. Het CJG werd getransformeerd en er werd gewerkt aan i...

lees dit artikel

Op afstand dichtbij: maatschappelijk maatwerk

Afstand houden en zoveel mogelijk thuis werken. De maatschappelijk werkers van IMW Breda staan juist dicht bij hun cliënten. Gelukkig zijn ze ook oplossingsgericht en zijn ze er ook in deze tijd voor hun cliënten, al is het op afstand. Zo is het nu mogelijk om op werkdagen van 09.00-17.00 uur te ...

lees dit artikel

Chatten met maatschappelijk werk

Vanaf maandag 30 maart is het mogelijk om te chatten met de maatschappelijk werkers van IMW Breda via deze website. Eerder al breidden we de bestaande chatmogelijkheid uit van het sociaal Raadsliedenwerk (SRW) naar de middag. We mogen elkaar niet meer opzoeken, toch blijven we ons best doen om waar we kunn...

lees dit artikel

Geweld hoort nergens thuis en de strijd tegen het coronavirus

Regionaal Programma West Brabant heeft een extra nieuwsbrief 'Geweld hoort nergens thuis en de strijd tegen het coronavirus' uitgebracht.

lees dit artikel

Het is stil op straat, maar Bredanaars zijn volop in beweging

In uitzonderlijke tijden gebeuren uitzonderlijke dingen. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, blijken mensen bereid een stapje terug te doen. Tegelijkertijd zetten zij een stapje extra, om kwetsbare mensen een helpende hand toe te steken. Zo zijn er talloze hartverwarmende initiatieven op gang geko...

lees dit artikel

Nu ook 's middags chatten met sociaal raadslieden

Ondanks de maatregelen i.v.m. Corona blijven we graag met u in contact en blijven we u graag helpen. Heeft u problemen met of een vraag over regels en instanties? Vanaf nu kunt u ook 's middags live chatten met onze sociaal raadslieden via onze website.  Ze zitten elke werkdag van 09.00-17.00 uur voo...

lees dit artikel
Pagina 2 van 5
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp